[openstandaarden] Lijst met formaten online

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Tue Apr 9 09:56:01 CEST 2002


On Tue, Apr 09, 2002 at 07:45:09AM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> On Tue, 9 Apr 2002, Wouter Verhelst wrote:
> 
> > On Mon, Apr 08, 2002 at 02:02:35PM +0200, Herman Bruyninckx wrote:
> > > Dat komt omdat spreadsheets een spijtige evolutie in de ICT zijn...
> > > Ze zijn enkel ontstaan omdat 15 jaar geleden databases nog te duur of
> > > te weinig verspreid waren.
> > 
> > Dàt is absoluut niet waar. Het eerste spreadsheet, VisiCalc, is
> > ontwikkeld door iemand die Informatica gestudeerd had en dan voor
> > Master in Business oid ging. Men stelde daar een methode voor waarbij
> > men op een groot bord allerlei berekeningen uitvoerde, en waarbij dan,
> > als één veld aangepast moest worden, een hele hoop andere velden ook
> > aangepast moesten worden. Men had daarbij hoge schrik om één veld te
> > vergeten, want dan was de hele berekening waardeloos.
> 
> Dit is juist mijn punt: dit systeem scaleert niet! EN is niet
> onderhoudbaar omdat: (i) zelden of nooit gedocumenteerd, (ii) `flat'
> geprogrammeerd (OO iemand?), (iii) niet distribueerbaar.

Spreadsheets zijn niet gemaakt om onderhoudbaar te zijn. Je kunt niet
voor alles een applicatie schrijven. Spreadsheets zijn eerder voor de
"snelle oplossingen voor tijdelijke problemen".

> > > Wat we nu in een spreadsheet doen zouden we
> > > met een database moeten doen. SQL is dus het formaat dat je zoekt :-)
> > 
> > Voor een database wel. Voor een spreadsheet absoluut niet...
> 
> SQL voor de `back end', ik-weet-niet-wat voor GUI voor de `front end'.

Dat vind ik een afstotelijk idee. Niet alleen is SQL te traag voor een
spreadsheet, je definieert ook absoluut niet hoe je dan je dingen gaat
opslaan in SQL. Wat ga je doen met formules? opmaak? Wat met gedeelten
van een spreadsheet die als invoerformulier opgemaakt zijn, waardoor
kolommen in bepaalde rijen tekst bevatten, en in andere rijen
getallen?

Het is niet de taak van deze vereniging om te bepalen wat mensen
moeten gebruiken. Als mensen graag spreadsheets gebruiken, dan mag je
daar nog zo tegen gekant zijn, maar dan kan ik me er écht niet achter
zetten als we een standpunt innemen à la 'Er is geen open standaard
voor Spreadsheets, maar da's niet erg, want die hebben toch geen
nut'. Het is de taak van deze vereniging om open standaarden te
promoten, niet om te bepalen welke (soort) applicaties goed zijn en
welke niet. Als we dat wel doen, dan denk ik dat we onze
geloofwaardigheid verliezen.

> > > Spreadsheets hebben twee grote nadelen:
> > > - data inconsistentie, omdat je gegevens niet centraal bijhoudt en
> > >   update.
> > > - geen structuur in je data (alles is een `veld'...)
> > > Een ander nadeel is dat je nooit met twee tegelijkertijd een
> > > spreadsheet kan updaten, maar wel een database.
> > 
> > Je neemt aan dat spreadsheets bedoeld zijn waarvoor ze gebruikt
> > worden (én niet meer nut hebben dan wat "de grote massa" als het
> > doel van een spreadsheet ziet). Da's een verkeerde aanname.
> 
> Neen, ik neen spreadsheets voor wat ze zijn: een flat file database...

Dat zijn ze absoluut niet.

> > Spreadsheets zijn uitermate geschikt voor wiskundige berekeningen met
> > veel variabelen, de zogenaamde L.P. problemen, of voor het zoeken van
> > relaties tussen getallen. Inderdaad niet voor data, maar da's nooit de
> > bedoeling geweest van een spreadsheet. Daartegenover staat dat je een
> > database dan weer niet kunt gebruiken voor het oplossen van
> > L.P. problemen ;-)
> 
> Daar het je numerieke bibliotheken voor.

Akkoord, maar iemand die één keer een L.P. probleem moet oplossen,
gaat echt geen numerieke bibliotheek (whatever that may be) of
bv. Derive of zo kopen (in het geval van propriëtaire software),
installeren en leren gebruiken. Dan ben je beter met een all-round
applicatie als een spreadsheet.

> Ook op dat domein van de
> wiskundige bewerkingen is het spreadsheet uitgegroeid tot een
> ononderhoudbare tool. Een van onze studenten heeft een stage gedaan
> bij een grote Antwerpse raffinaderij die hun hele plant uitrekenen met
> Excel; ik heb gemerkt hoe verschrikkelijk moelijk het is om zoiets
> iets of wat consistent te houden, laat staan veilig...

Da's inderdaad domweg lomp, en niet de bedoeling van een spreadsheet.

> > Ook hier geldt: Use the right tool for the right job. Ik ken ook
> > mensen die brieven schrijven met spreadsheets ('Je kunt daar zo mooi
> > mee uitlijnen'), maar dat is geen argument.
> 
> Je raakt de essentie: in geen enkele ICT opleiding wordt uigelegd waar
> de beperkingen van de verschillende tools liggen, zodat mensen het ene
> tool dat ze kennen gaan gebruiken voor alles...

Klopt. Maar nogmaals: ik denk niet dat het de bedoeling van deze
vereniging is -- kàn zijn -- om te bepalen welke applicaties er
gebruikt moeten worden. Hoewel ze meer misbruikt worden dan iets
anders, hebben spreadsheets wel degelijk hun nut. Je kunt niet voor
alles mooie, goed overdachte applicaties gaan schrijven...

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020409/da727aa0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list