[openstandaarden] Agendapunten volgende meeting

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 18 10:37:36 CEST 2002


On Thu, Apr 18, 2002 at 12:48:47AM +0200, Mark Van den Borre wrote:
> Als we ooit iets aan de federale overheid (NL+FR) te zeggen willen
> hebben, kunnen we misschien best iets taalneutralers gebruiken (EN?).

Ik denk niet dat je in het staatsblad Engelse teksten kan zetten. Trouwens,
het staatsblad is 2-talig (FR+NL) dus ofwel moet je beide talen neerpennen,
ofwel wordt het vertaald (ik vermoed het eerste :)
 
> Email wordt niet aanvaard als middel om een lid op de hoogte te stellen.

Ik dacht dat digitaal gehandtekende e-mails wel rechtsgeldig waren, waarom
zouden ze dan niet voor een dergelijke functie kunnen gebruikt worden?

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed error-code:
	ENOHORSE                Mount failed
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020418/7d274ee7/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list