[openstandaarden] statuten v0.2

Energon energon_ at yahoo.com
Sun Apr 21 10:42:41 CEST 2002


<KNIPPERDEKNIP>
> TITEL II. -- Leden, soorten, toetreding, lidmaatschapsbijdrage, ontslag,
> uitsluiting
> 
> Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
> drie. De Vereniging heeft werkende en niet-werkende leden. Met de term
> lid, wordt steeds een "werkend" lid bedoeld. De bovenvermelde oprichters
> zijn de eerste werkende leden.
> Enkel de werkende leden komt de volheid van het lidmaatschap toe, met
> inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De Raad van
> Beheer kan in het huishoudelijk reglement, onder door hem bepaalde
> voorwaarden, andere leden zoals ereleden tot de Vereniging toelaten.
> 

Zouden we ook geen steunende leden toelaten? Voor sommige dingen kan een
argument als "wij vertegenwoordigen ## mensen" doorslaggevend zijn.

Frank aka Energon

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Games - play chess, backgammon, pool and more
http://games.yahoo.com/More information about the Openstandaarden mailing list