[openstandaarden] statuten v0.2

Mark Van den Borre mark at musicaliberata.org
Sun Apr 21 12:30:27 CEST 2002


> <KNIPPERDEKNIP>
> > TITEL II. -- Leden, soorten, toetreding, lidmaatschapsbijdrage, ontslag,
> > uitsluiting
> > 
> > Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
> > drie. De Vereniging heeft werkende en niet-werkende leden. Met de term
> > lid, wordt steeds een "werkend" lid bedoeld. De bovenvermelde oprichters
> > zijn de eerste werkende leden.
> > Enkel de werkende leden komt de volheid van het lidmaatschap toe, met
> > inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De Raad van
> > Beheer kan in het huishoudelijk reglement, onder door hem bepaalde
> > voorwaarden, andere leden zoals ereleden tot de Vereniging toelaten.<--
> > 
> 
> Zouden we ook geen steunende leden toelaten? Voor sommige dingen kan een
> argument als "wij vertegenwoordigen ## mensen" doorslaggevend zijn.
> 
> Frank aka Energon

Die mogelijkheid zit al vervat in de laatste regel die je citeert. Je
kan zoiets uitwerken in het huishoudelijk reglement. Alleen laat je
uiteraard niet alle leden toe tot de algemene vergadering, het
uiteindelijke machtscentrum binnen de vereniging. Die moet werkbaar
blijven en betrouwbaar.


Looksaus
More information about the Openstandaarden mailing list