[openstandaarden] Tekst ivm nadelen Word-documenten?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 25 15:33:02 CEST 2002


On Tue, Apr 23, 2002 at 06:05:09PM +0200, Andy Goossens wrote:
> Ik denk dat je sommige zaken iets te sterk uitdrukt voor de gewone lezer. Die 
> zou kunnen denken dat we het formaat echt haten omdat het van M$ is. 
> Uiteindelijk kan dit een verkeerde reactie opwekken...

Ik heb de argumenten anders geformuleerd. De specifieke Word-noten zijn eruit
gehaald (das kunnen eh, van een anti-word tekst vertrekkende :). Er is 1 deel
dat ik niet omgezet heb, nl dat van versies die onderling niet uitwisselbaar
zijn, dit omdat open formaten (standaarden) daar ook onder lijden...

Inline deze keer :p

** Formaten voor documenten...

Probeer zoveel mogelijk documenten op te slaan in open formaten. Dit
heeft als voordeel dat iedereen uw document kan lezen zonder dat je hen
verplicht een bepaald softwarepakket aan te schaffen of te gebruiken.
Geef uw correspondenten de vrijheid van keuze. Door het gebruik van open
formaten kan uw correspondent zelf kiezen welk besturingssysteem en
softwarepakket hij gebruikt. Immers, indien een formaat open is, duurt
het nooit lang voordat er verschillende programma's beschikbaar zijn
voor verscheidene besturingssystemen die het formaat kennen.

Sommige gesloten formaten zijn vatbaar voor virussen. Door het
gesloten karakter van dergelijke formaten is het niet gemakkelijk om een
adequate defensie te hebben tegen virussen. Bij open formaten is dit
probleem (nog) niet aanwezig. 

Velen hechten veel belang aan de opmaak van een document. Slechts weinig
formaten kunnen een 100% correcte opmaak garanderen tussen verschillende
pc's met hun eigen besturingssysteem/programma. Een open formaat dat
hieraan voldoet is PDF, Portable Document Format. Het nadeel van een
dergelijk formaat is dat ze meestal gemaakt is voor finale documenten
(alleen-lezen).


Uiteraard uitbreidbaar met meer punten (liefst).

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
panic("Foooooooood fight!"); 
  ~(In the kernel source aha1542.c, after detecting a bad segment list.)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020425/420f5765/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list