[openstandaarden] Money + Zieltjes

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Mon Apr 29 17:30:28 CEST 2002


Het kan zijn dat mijne mail hier uit de lucht gekomen valt en niet
relevant meer is, maar ik heb de laatste tijd jammer genoeg niet veel
tijd gehad om alles nog te kunnen lezen, enkel maar diagonaal.

Wat betreft fondsen, en iemand maakte de vergelijking met FOSDEM:
Zou het geen idee zijn, dat iedereen die meer dan bvb > 25 Euro stort
een T-Shirt krijgt?

Niet dat ik perse zelf geinteresseerd ben daarin (/me heeft al veel
Thinkgeek etc T-Shirts) maar

gewoon voor de volgende redenen:
1. meer mensen zouden steunend lid kunnen worden
2. naam bekendheid
3. Geek support >:)

enz (mensen die meer opgelet hebben in "Inleiding Economie" gaan hier wel
meer redenen kunnen aanhalen).

Dat verschuift natuurlijk de vraag naar het ontwerp van een kewle (ala
GNU en consorten) T-shirt, logo, cartoon, opschrift...

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #167:

excessive collisions & not enough packet ambulances
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020429/13210315/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list