[openstandaarden] Tekst online bankieren

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Mon Aug 5 08:14:23 CEST 2002


On 3 Aug 2002, Dominique Devriese wrote:

> > Hieronder volgen mijn vrij dodelijke opmerkingen :-)
> 
> En hieronder volgt mijn poging om me wat te verdedigen ;)

Zo werkt open source :-)

[...]
> M.i. heb je gelijk in een groot deel van je kritiek, maar ik durf toch
> te hopen dat mijn tekst hier niet geheel waardeloos is.  
Ik denk het niet! De inhoud is er grotendeels, en mijn opmerkingen
gaan vooral over de vorm.

> Ik blijf er in elk geval bij dat open standaarden in de wereld van
> het "online bankieren" zich niet moeten beperken tot de html waarin
> de front-end geschreven is...
Akkoord. Maar de open source `alternatieven' die je aanhaalt zijn geen
echte alternatieven, voor een professionele organisatie...

Herman

-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list