Re(2): [openstandaarden] Standaarden aanraden ?

Rik Boven rboven at boven.net
Fri Aug 9 14:43:34 CEST 2002


> > - gesloten standaarden zijn makkelijker te implementeren (je moet
> >  je niets aantrekken van derden)
> Hier ben ik niet mee akkoord. Ik vind open standaarden eenvoudiger te
> implementeren dan gesloten standaarden.

Dat is raar. Ik zal je een concreet en bestaand voorbeeld geven: SNMP 
MIBS. SNMP zelf is een open standaard, maar daarover gaat het niet. Het 
gaat over MIBs, d.i. de inhoudelijke invulling van de standaard.

Ons aller IETF heeft verschillende invulling per RFC wereldkundig gemaakt. 
Alle vendors moeten die dus implementeren zoals het IETF oplegt. (bv. 
MIB2, ATM-FORUM-MIB,...) Allemaal goed en wel, maar die MIBs zijn een 
'one-size-fits-all' oplossing. De implementatie is duur omdat er maken 
rekening moet gehouden worden die eigenlijk niet voor platform X van 
toepassing zijn.

Daarom verspreiding bepaalde fabrikanten ook home-brewed MIBs. Dit zijn 
MIBs die vendor-afhankelijk zijn. Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 
goedkoper want nu kunnen ze (we ;) de MIB fine-tunen en ballast achterwege 
laten. Nu doet de vendor gewoon zijn ding. Ole, juicht o allen, juicht.

Dat gaat hier over veel $$$$$$$$ :) 

Over het indienen van die vendor-mibs om als open standaard te dienen wil 
ik nog wel eens boompje opzetten, daar is mailing niet direct voor 
geschikt :(

> > - de overschakeling is moeilijk;
> Dus hier ben ik niet mee akkoord.
Nee, stel: ik heb een mailtoepassing gebaseerd op protocol RIBMAIL4.x met 
eigen servers en clients. Ik wil overschakelen van RIBMAIL4.x naar 
SMTP/IMAP. Ik heb 10.000 gebruikers in 20 landen. Ik moet dus 10.000 
gebruikers opleiden, 36 nieuwe servers installeren, de oude mail (die is 
opgeslagen in een gesloten system en de vendor wil het niet prijsgeven) 
overzetten. Dus moet ik het oude systeem ook nog onderhouden voor de oude 
mail... Dat is makkelijk zeg je?????

PAS OP: open standaarden kunnen _voorkomen_ dat je in zo'n situatie komt, 
maar als je al in zo'n situatie zit is het overschakelen MOEILIJK!

> > - de overschakeling is duur:
> >   ~ aankoop nieuwe licenties;
> >   ~ heropleiding van personeel;
> >   ~ herscholing van technisch personeel;
> >   ~ overgangsfase is lang;
> In sommige gevallen. In de meeste valt dat allemaal goed mee. Immers, men
> moet kijken naar de kosten van het verder onderhouden van de gebruikte
> gesloten documenten. Er zijn daar al veel studies over gemaakt, o.a. het
> verder gebruiken van het .doc-formaat of overstappen naar open standaarden of
> formaten. De licenties zijn meestal in het tweede geval goedkoper. 

En dan komen we terug op korte/lange termijn...

> De 3 andere punten zijn correct, maar moet je in hun context bekijken.
> Technisch personeel wordt automatisch om de zoveel maanden/jaren herschoold
> omdat ook hun huidige situatie vaak veranderingen herbergt.
Bwa, dat hangt ervan af hoor. Van de sector, het bedrijf, en nog veeel 
balangrijker: van de grootte van de overgang. De training om van eudore3 
naar 4 te gaan, dat gaat. Van RIBMAIL naar SMTP, das al heeeel iets 
anders. Alle expertise die je zorgvuldig opgebouwd hebt over de jaren is 
nu weg :(

> De overgangsfase wordt bepaald door de (fsck'ing) managers. 
Ik denk nog meer door de gebruikers.


Slodder

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list