Re(2): [openstandaarden] Standaarden aanraden ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Aug 11 15:01:45 CEST 2002


On Fri, Aug 09, 2002 at 02:43:34PM +0200, Rik Boven wrote:
> Nee, stel: ik heb een mailtoepassing gebaseerd op protocol RIBMAIL4.x met 
> eigen servers en clients. Ik wil overschakelen van RIBMAIL4.x naar 
> SMTP/IMAP. Ik heb 10.000 gebruikers in 20 landen. Ik moet dus 10.000 
> gebruikers opleiden, 36 nieuwe servers installeren, de oude mail (die is 
> opgeslagen in een gesloten system en de vendor wil het niet prijsgeven) 
> overzetten. Dus moet ik het oude systeem ook nog onderhouden voor de oude 
> mail... Dat is makkelijk zeg je?????

Je moet je gebruikers niet opleiden, je moet hun software herconfigureren.
Tenzij uiteraard die software geen SMTP/IMAP ondersteund, dan moeten de
gebruikers idd leren met nieuwe software werken. Maar ze hebben al ervaring
met het oude systeem en met _hetzelfde_ concept (e-mails) waardoor deze
heropleiding zelfs kan gebeuren via een afgedrukt documentje.

Zo doen ze het toch tegenwoordig bij garagisten die een nieuw softwarepakket
moeten leren kennen :)
 
> PAS OP: open standaarden kunnen _voorkomen_ dat je in zo'n situatie komt, 
> maar als je al in zo'n situatie zit is het overschakelen MOEILIJK!

Het is dan eerder het beperken van de schade, maar dat moet je dan idd weer
aan de manager duidelijk maken. 

> Van RIBMAIL naar SMTP, das al heeeel iets anders. Alle expertise die je
> zorgvuldig opgebouwd hebt over de jaren is nu weg :(

Ik ken RIBMAIL niet. Ik ken wel SMTP/IMAP. Geef mij eens een RIBMAIL client
en een netwerk dat RIBMAIL ondersteund. Denk je werkelijk dat ik binnen de 6u
geen e-mail zal kunnen versturen? Dat is toch puur interface-gebonden zonder
dat de gebruiker RIBMAIL moet kennen?

Te weinig ervaring aan mijn zijde zorgt ervoor dat ik blijkbaar jouw/anderen
hun argumentatie niet kan volgen.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020811/dc939522/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list