[openstandaarden] Verslag vergadering 12 augustus 2002

Rik Boven rik at boven.net
Tue Aug 13 22:47:33 CEST 2002


> >  OSB zelf is te `nieuw', te `groen' om mogelijke acties in touw te zetten.
> >  Immers, indien we ons richten op de regering en we `missen' om een of
> >  andere reden ons doel, dan kunnen we later niet opnieuw proberen met het
> >  excuus dat de `toen nog niet volgroeid waren'. We moeten het dan nu ook
> >  iets kleiner zien en ons richten op bijvoorbeeld gemeentelijk niveau.
> Sorry, maar dit begrijp ik niet. We moeten zelf geen wet schrijven, dat
> is al gebeurd. Het voorstel werd ingediend door 5 van de 6
> regeringspartijen, en zal zo goed als zeker worden goedgekeurd als wij de
> politici correct informeren. Dat een overheid in zijn communicatie met de
> burger enkel open standaarden gebruikt is niet meer dan normaal, en dit is
> een unieke kans om dit eindelijk in een wettekst vast te leggen. WIJ
> moeten da politici informeren, want zij zijn geen informatici en hun
> secretaressen kunnen ook enkel met MS Word werken. Als wij hen niet
> informeren zal Microsoft het doen, en dat kan niet de bedoeling zijn OSB
> MOET in actie schieten: dit is een unieke kans, een mooiere kans om ons
> doel te bereiken komt er nooit meer. MAAR: we moeten zeker niet in naam
> van OSB werken: als de politici vermoeden dat er een "lobby-groep" achter
> de acties zit, zullen ze al een stuk minder bereid zijn om te luisteren.
> Denk allemaal eens diep na op wie je de voorbije verkiezingen gestemd
> hebt en, stuur die mens(en) een mailtje, of beter nog: zoek op wanneer een
> bekende politicus uit jou buurt z'n spreekuur heeft (heel wat politici
> hebben dat), en ga hem uitleggen waarom dit wetsvoorstel belangrijk
> is. Zorg er voor dat je niet overkomt als een 'tegendraadse
> linux-fanaticus', maar als een bezorgde burger die vreest dat de overheid
> hem zal "vergeten" bij de oprichting van de e-government.
> Nogmaals: OSB MOET iets doen, en als we te 'groen' zouden zijn: er is maar
> 1 manier om ervaring op te doen en dat is in actie schieten! 

Hoi Tijl


Je hebt gelijk, wij moeten geen wetsvoorstel maken, dan bestaat
inderdaad als. De vraag die we probeerden te beantwoorden was wat
_momenteel_ onze rol m.b.t. dat voorstel is. Moet OSB dat voorstel
promoten, activiteiten organiseren,...?

Iedereen was het eens dat het de taak van OSB is om dat voorstel te
promoten, maar dat we momenteel daar nog niet klaar voor zijn. Het
wetsvoorstel gaart niet lopen dus kunnen we binnen 6 a 12 maanden
herevalueren. Momenteel zijn we niet klaar, net als voor de contacten
met AEL.

Dat neemt niet weg dat we de leden/sympatisanten aanraden om, in
persoonlijke naam (!!), wat te polsen :)


Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list