[openstandaarden] sla de eos eens open

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Aug 29 22:12:09 CEST 2002


On Tue, Aug 27, 2002 at 09:55:48PM +0200, Kristoff Bonne wrote:
[...]
> Dus, 'open standaard' is niet noodzakelijk hetzelfde als 'niet
> gepantenteerd'.

Voor ons wel. Wij hebben geen uitstaans met wat andere partijen
definiëren als 'open standaard'.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020829/334eace7/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list