[openstandaarden] FEEDBACK 1

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Wed Dec 4 17:22:17 CET 2002


On Wed, 2002-12-04 at 17:00, Geert Uytterhoeven wrote:
> On 4 Dec 2002, Wim Stubbe wrote:
> > On Wed, 2002-12-04 at 16:48, Rik Boven wrote:
> > > Een beetje feedback van mijn agalev-tocht:
> > > 
> > > 1. Definitie
> > > De definitie van open standaarden is niet duidelijk op de site. Gingen we
> > > niet 'open standaard', 'open formaat', 'gesloten formaat' gebruiken?
> > > Kunnen die duidelijk op de site komen, met alle voorwaarden?
> > 
> > Dat is inderdaad nog niet op de website zo geformuleerd. Ik zal met Mark
> > VDB het er eens over hebben. Blij feedback te hebben in ieder geval.
> > 
> > > 
> > > 2. formatenlijst
> > > Blijkbaar is er wel degelijk een lijst van open formaten gewenst. In
> > > eerste instantie gericht op websites. Welke technologien mag/moet je
> > > gebruiken voor sites. (jpeg? png? flash? html, en zo ja, welke versie?)
> > > 
> > 
> > Daar wordt momenteel aan gewerkt, maar het is nog niet 'zichtbaar' op de
> > site. Er wordt gewerkt met de kleurtjes rood en groen om ook visueel
> > vlug door te hebben wat open is, en wat gesloten. 
> > Ik dacht wel dat er nu discussie was of ev. oranje zou kunnen gebruikt
> > worden voor redelijk open, maar niet volledig vrij. Maar dat is dan weer
> > een interne discussie die hier niet volledig relevant is.
> 
> Je hebt dus 2 kleurtjes (rood en groen) om het verschil tussen open en gesloten
> aan te duiden, maar er zijn 3 dingen gedefinieerd?
> 
> What about
> 
>   groen = open standaard
>   oranje (of geel?) = open formaat
>   rood = gesloten formaat

Ik heb de discussie zelf niet zo goed gevolgd, maar ik heb het zo
begrepen:

groen = open standaard
rood = gesloten formaat
oranje/geel = het meest open alternatief maar geen open standaard (bv.
	pdf = bepaald door één fabrikant, maar mag wel gratis gebruikt
 	worden)

Maar ik herhaal, er zijn anderen beter van op de hoogte, en het is goed
mogelijk dat enkel groen en rood gebruikt worden. 

mvg,

Wim Stubbe
More information about the Openstandaarden mailing list