[openstandaarden] FEEDBACK 1

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Wed Dec 4 22:26:38 CET 2002


Wim Stubbe wrote:
[...]
> Ik heb de discussie zelf niet zo goed gevolgd, maar ik heb het zo
> begrepen:
> 
> groen = open standaard

Ik denk dat je moet opletten met het woord "standaard". Als ik morgen 
een volledig beschreven specificatie schrijf van een haast perfect 
compressiealgoritme voor stemstreaming, dan mag dit open zijn en mss wel 
voor velen bruikbaar, waardoor het wellicht in de categorie "groen" 
valt, maar of het effectief een standaard is valt nog te betwijfelen.

M.a.w. wanneer is iets precies een standaard of meer bepaald, wie heeft 
het recht iets uit te roepen tot standaard (de overheid?)?
Als bv. RedHat, SuSe en Mandrake samenwerken aan een of andere open 
specificatie, dan kunnen zij dat wellicht uitroepen tot standaard binnen 
hun "coalitie", maar dat betekent niet dat Debian daar mee aan gaat 
werken (of dat dit dus ook voor Debian als standaard beschouwd wordt).

> rood = gesloten formaat
> oranje/geel = het meest open alternatief maar geen open standaard (bv.
> 	pdf = bepaald door één fabrikant, maar mag wel gratis gebruikt
>  	worden)
> 
> Maar ik herhaal, er zijn anderen beter van op de hoogte, en het is goed
> mogelijk dat enkel groen en rood gebruikt worden. 
> 
> mvg,
> 
> Wim Stubbe

More information about the Openstandaarden mailing list