[openstandaarden] FEEDBACK 1

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Wed Dec 4 22:49:59 CET 2002


On Wed, 4 Dec 2002, Mattias Campe wrote:
> Wim Stubbe wrote:
> [...]
> > Ik heb de discussie zelf niet zo goed gevolgd, maar ik heb het zo
> > begrepen:
> > 
> > groen = open standaard
> 
> Ik denk dat je moet opletten met het woord "standaard". Als ik morgen 
> een volledig beschreven specificatie schrijf van een haast perfect 
> compressiealgoritme voor stemstreaming, dan mag dit open zijn en mss wel 
> voor velen bruikbaar, waardoor het wellicht in de categorie "groen" 
> valt, maar of het effectief een standaard is valt nog te betwijfelen.

Dan is het een open formaat. Om het verschil tussen open standaarden en
formaten duidelijk te maken misschien best een andere kleur gebruiken voor open
formaten? Je gebruikt namelijk beter een open standaard dan een open formaat.

> M.a.w. wanneer is iets precies een standaard of meer bepaald, wie heeft 
> het recht iets uit te roepen tot standaard (de overheid?)?

Als een `officiële' standaardisatie-organisatie het tot standaard verheft?
`Officiële' organisaties zijn
  - nationaal -> e.g. BIN (België), ANSI (USA)
  - Europees -> e.g. ECMA (Europa)
  - Internationaal -> e.g. ISO

> Als bv. RedHat, SuSe en Mandrake samenwerken aan een of andere open 
> specificatie, dan kunnen zij dat wellicht uitroepen tot standaard binnen 
> hun "coalitie", maar dat betekent niet dat Debian daar mee aan gaat 
> werken (of dat dit dus ook voor Debian als standaard beschouwd wordt).

Een formaat dat door meerdere spelers op de markt wordt gebruikt, maar zonder
backing van een `officieel' standaardisatie-comité is geen echte standaard maar
slechts een `de facto'-standaard.

E.g. JFIF (JPEG Interchange Format) is een standaard van ISO.
Het formaat van xfig is een open formaat, maar (AFAIK) geen open standaard.
GIF is geen standaard, maar een de facto-standaard (met patent).

Amai, dat worden veel kleurkes :-)

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list