[openstandaarden] FEEDBACK 1

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Thu Dec 5 00:00:34 CET 2002


Allen,

Als dit de definitieve conclusie is ben ik geen voorstander van kleuren
wel van een goed gekozen term die goed uitgelegd wordt door van de term
zelf een link naar zijn uitleg te maken telkenmale dit als een aanduiding
van de indeling wordt gebruikt.
Zie hiervoor hoe Tucows bv zijn software pakketten in een lijst indeelt
qua license met 'freeware', 'gpl', 'demo' ....

zie bv http://mac.tucows.com/webmac_default.html

Als je meer dan 3 kleuren hebt wordt het een onoverzichtelijke kleurboek
die zeker niet functioneler is dan het gebruik van een goedgekozen term.

Vriendelijke groeten,

Frans Gerbosch

On Wed, 4 Dec 2002, Geert Uytterhoeven wrote:

> On Wed, 4 Dec 2002, Mattias Campe wrote:
> > Wim Stubbe wrote:
> > [...]
> > > Ik heb de discussie zelf niet zo goed gevolgd, maar ik heb het zo
> > > begrepen:
> > > 
> > > groen = open standaard
> > 
> > Ik denk dat je moet opletten met het woord "standaard". Als ik morgen 
> > een volledig beschreven specificatie schrijf van een haast perfect 
> > compressiealgoritme voor stemstreaming, dan mag dit open zijn en mss wel 
> > voor velen bruikbaar, waardoor het wellicht in de categorie "groen" 
> > valt, maar of het effectief een standaard is valt nog te betwijfelen.
> 
> Dan is het een open formaat. Om het verschil tussen open standaarden en
> formaten duidelijk te maken misschien best een andere kleur gebruiken voor open
> formaten? Je gebruikt namelijk beter een open standaard dan een open formaat.
> 
> > M.a.w. wanneer is iets precies een standaard of meer bepaald, wie heeft 
> > het recht iets uit te roepen tot standaard (de overheid?)?
> 
> Als een `officiële' standaardisatie-organisatie het tot standaard verheft?
> `Officiële' organisaties zijn
>  - nationaal -> e.g. BIN (België), ANSI (USA)
>  - Europees -> e.g. ECMA (Europa)
>  - Internationaal -> e.g. ISO
> 
> > Als bv. RedHat, SuSe en Mandrake samenwerken aan een of andere open 
> > specificatie, dan kunnen zij dat wellicht uitroepen tot standaard binnen 
> > hun "coalitie", maar dat betekent niet dat Debian daar mee aan gaat 
> > werken (of dat dit dus ook voor Debian als standaard beschouwd wordt).
> 
> Een formaat dat door meerdere spelers op de markt wordt gebruikt, maar zonder
> backing van een `officieel' standaardisatie-comité is geen echte standaard maar
> slechts een `de facto'-standaard.
> 
> E.g. JFIF (JPEG Interchange Format) is een standaard van ISO.
> Het formaat van xfig is een open formaat, maar (AFAIK) geen open standaard.
> GIF is geen standaard, maar een de facto-standaard (met patent).
> 
> Amai, dat worden veel kleurkes :-)
> 
> Gr{oetje,eeting}s,
> 
> 						Geert
> 
> --
> Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org
> 
> In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
> when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
> 							  -- Linus Torvalds
> 
> 

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->

More information about the Openstandaarden mailing list