[openstandaarden] FEEDBACK 1

zZyXx zZyXx at pandora.be
Thu Dec 5 01:52:54 CET 2002


Mark Van den Borre wrote:
 > Op wo 04-12-2002, om 16:48 schreef Rik Boven:
 >>1. Definitie
 >>De definitie van open standaarden is niet duidelijk op de site. Gingen
 >>we niet 'open standaard', 'open formaat', 'gesloten formaat'
 >>gebruiken?

Ik heb een poging ondernomen om tot een definitie van 'open standaard'
te komen.

De openheid wordt bepaald door de mate waarin de wereld vrij gebruik kan
maken van de standaard.
Eigenschappen van de specificatie die hiervoor bepalend zijn:
- vrije beschikbaarheid (geen of alleszins aanvaardbare kosten,
eenvoudige procedure, geen vereisten om in aanmerking te komen)
- volledigheid
- duidelijkheid / eenduidigheid
- toepasbaarheid
- correctheid
In hoeverre is de openheid in het ontwikkelingsproces van een standaard
bepalend om te kunnen spreken van een open standaard? (door bv inspraak
te bevorderen)

In een poging het begrip 'een standaard' te definiëren kom ik niet
verder dan 'een algemeen erkende manier om iets uit te drukken'. Bv het
decimale maatstelsel, het Nederlands, vele bestandsformaten enzo zijn
allemaal standaarden. Maar ja... Hoe algemeen erkend? In de zin dat ze
veel gebruikt wordt?
Wat zien mensen als standaard html? Datgene dat voorgeschreven wordt
door het W3C? Of datgene dat in praktijk het meest als html wordt
gebruikt, zijnde "als Internet Explorer het maar verstaat"? Of zien
mensen deze als concurrerende standaarden? En zijn ze daarin 'juist'?
Is er een algemeen aanvaarde betekenis van het begrip 'een standaard'?
Enfin, ik geraak niet bepaald tot een bevredigend resultaat.
More information about the Openstandaarden mailing list