[openstandaarden] FEEDBACK 1

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Thu Dec 5 08:22:49 CET 2002


On Thu, 5 Dec 2002, zZyXx wrote:

>  >>1. Definitie
>  >>De definitie van open standaarden is niet duidelijk op de site. Gingen
>
> Ik heb een poging ondernomen om tot een definitie van 'open standaard'
> te komen.
>
> De openheid wordt bepaald door de mate waarin de wereld vrij gebruik kan
> maken van de standaard.
> Eigenschappen van de specificatie die hiervoor bepalend zijn:
> - vrije beschikbaarheid (geen of alleszins aanvaardbare kosten,
> eenvoudige procedure, geen vereisten om in aanmerking te komen)

Enkel "geen kosten" kan je ietwat volledig definieren, de rest niet.

> - volledigheid
> - duidelijkheid / eenduidigheid
> - toepasbaarheid
> - correctheid

Moeilijk precies te definieren allemaal...

> In hoeverre is de openheid in het ontwikkelingsproces van een standaard
> bepalend om te kunnen spreken van een open standaard? (door bv inspraak
> te bevorderen)

Niet van toepassing. Je kan wel als duiding iets zeggen over de
verschillende manieren waarop standaarden tot stand komen.

> In een poging het begrip 'een standaard' te definiëren kom ik niet
> verder dan 'een algemeen erkende manier om iets uit te drukken'. Bv het
> decimale maatstelsel, het Nederlands, vele bestandsformaten enzo zijn
> allemaal standaarden. Maar ja... Hoe algemeen erkend? In de zin dat ze
> veel gebruikt wordt?

Hier moet je over de organisaties spreken die standaarden ondersteunen.
Dit maakt duidelijk of een standaard gemaakt is ten behoeve van de
gemeenschap, of ten behoeve van een enkel bedrijf. Het is dan aan de
politici om uit te maken wat een (inter)nationale _norm_ wordt. Een norm
verschilt van een standaard omdat hij _verplicht_ te gebruiken is.
(En eigenlijk kan je inderdaad beter spreken over een "open
specificatie" dan eens standaard, omdat deze laatste term ook op dit
forum in beide betekenissen van "open specificatie" en "norm" gebruikt
wordt.)

Herman
--
  K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list