[openstandaarden] Twijfels over openheid XML-bestanden Office 11

TaXaN TaXaN at kotnet.org
Tue Dec 17 16:24:48 CET 2002


Wim Stubbe wrote:

> Ik ben geen specialist op het niveau van XML maar ik denk dat de situatie als 
> volgt is:
> 
> XML op zich is open 

Inderdaad. W3C standaard.

> XML gebruiken op een bepaalde manier en de specificaties vrijgeven is open.
> 
> XML gebruiken op een bepaalde manier en de specificaties geheim houden is een 
> gesloten.

In dit geval draait het rond het vrijgeven van de XML-schema's. XML zelf 
dient enkel om structuur aan te brengen. De betekenis achter de 
verschillende structuurelementen zitten vervat in een bijhorend schema. 
Het al dan niet open zijn van het Office11 bestandsformaat komt dan 
eigenlijk neer op het al dan niet vrijgeven van die schema's. 
Bijvoorbeeld: als in de .xml de tag <woord>foobar</woord> voorkomt; wil 
dit helemaal niet zeggen dat hetgeen tussen de tags staat als een woord 
moet geïnterpreteerd worden. Het schema legt deze betekenis vast en dat 
kan in principe eender wat zijn.

Misschien wat te snel het berichtje verstuurd; wat uitleg had inderdaad 
gemogen. Ik ben zelf ook geen XML specialist maar ik denk dat het probleem 
nu wel duidelijk is.

-- 
Dirk Feytons

(PGP keyID: 0x448BC5DD)

.oO° Never, ever leapfrog a unicorn. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 235 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021217/c8b0dc2a/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list