[openstandaarden] Twijfels over openheid XML-bestanden Office 11

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Tue Dec 17 23:31:01 CET 2002


On Tue, Dec 17, 2002 at 04:07:42PM +0100, Wim Stubbe wrote:
> Ik ben geen specialist op het niveau van XML maar ik denk dat de situatie als 
> volgt is:
> 
> XML op zich is open 
> 
> XML gebruiken op een bepaalde manier en de specificaties vrijgeven is open.
> 
> XML gebruiken op een bepaalde manier en de specificaties geheim houden is een 
> gesloten.

Eigenlijk is het heel simpel. XML is slechts een standaard om
standaarden mee te schrijven. Wanneer iemand zou zeggen dat het
Windows-register een open register is, omdat je de zaak kunt exporteren
naar een plain text ASCII-bestand (en hey, ASCII is een open formaat!),
dan denk ik dat iedereen weet dat dat een goeie grap is.

Meer nog, wanneer iemand zou zeggen dat Windows een open platform is,
want alles is in bytes geschreven (en een 'byte' is open gedefinieerd
als 'een gegevenseenheid van 8 bits'), dan weet iedereen dat dat, erm,
'nogal' verkeerd is.

XML is een standaard om meta-data mee te schrijven, en wanneer die
gebruikt wordt om meta-data over bepaalde data door te spelen aan iemand
anders, dan is XML een open standaard. Wanneer die meta-data echter niet
uitgewisseld wordt, maar de gegevens in je XML-bestand wel, dan heb je
aan dat XML-bestand even veel als aan een vuile zakdoek: nagenoeg niks.

Of, anders gezegd: De standaard 'XML' is een open standaard. Een
standaard die je _met_ XML kunt definiëren is dat niet per definitie.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021217/afc162db/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list