Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rik at boven.net
Thu Jul 11 20:02:51 CEST 2002


On Thu, 2002-07-11 at 18:22, ZipKid wrote:
> On Thu, Jul 11, 2002 at 01:39:43PM +0200, Rik Boven wrote:
> > > De uitleg van de functies is al eens gegeven, cf. de mailinglistarchieven.
> > LOL, die ga ik echt niet allemaal doorpluizen :( Ik heb al een paar weken 
> > doorploegd en heb niets gevonden. 
> > 
> > Dit is cruciale informatie over de werking van de vereniging, die hoort 
> > centraal op de site te staan, niet verstopt in een of ander obscure mail.
> > 
> > > > Een 1,2,3... schema is visueel aantrekkelijk, maar hebben jullie ook aan 
> > > > taakverdeling, overlapping, samenwerking gedacht? (Als het antwoord 'ja' 
> > > > is, fantastisch, waar kan ik de informatie vinden?)
> > > Mailinglistarchieven, zie site.
> > Staat niet op de site! Voor archieven, zie hierboven.
> > 
> 
> Eum, ff proberen te snappen wat je zegt en vraagt. Eerst zeg je dat de
> site nie belangrijk/dringend is. In deze post echter *eis* je dat alle
> info duidelijk en gemakkelijk te vinden is op de site..... Ik heb hier
> toch wel een probleem mee.

Ik niet. Hoeveel moeite kost het om die info online te zetten? Dat die
info niet in de meest blitse vorm online staat is nu niet belangrijk. Om
het simpel te zetten, neem de notulen van die vergadering, zet ze in
txt=formaat en zet ze zo online, desnoods op je eigen server. Een link
naar de exacte mail is in eerste instantie al meer dan voldoende.

De 'externe' site moet op den duur mooi, flashy,... zijn, de 'interne'
site moet gewoon de juiste info bevatten.

En ik weet niet wie de webmaster is, maar als ik het begrijp zijn we aan
het wachten op de webmaster en de statuten. Hele rare situatie...
 

> Ik ga totaal akkoord dat er nu wel degelijk iets mag gebeuren maar de
> website is dus wel degelijk een zeer belangrijk element voor
> OpenStandaarden. Het zal precies nodig zijn om die informatie te
> verspreiden en dit voornamelijk via een goed uitgewerkt dossier-systeem.
Nogmaal, de website is een middel, geen doel. Zeker de website voor de
leden is een middel. Dat mag de meest lelijke website zijn, als ze maar
de juiste info bevat. De 'externe' website mag iets beter zijn. In 2e
instantie kan je dan aan vorm denken.

Ook het dossiersysteem _moet_ toch niet online staan? Het zou mooi zijn,
maar het is geen absolute vereiste.

Trouwens, als dat dossier-systeem zo belangrijk is, kan je me dan eens
de mail aanwijzen waar de specificaties ervan staan? En die van de
website? Zijn er vooraf duidelijke vereisten en doelstellingen
vastgelegd, of vult de webmaster dit naar eigen goeddunken in?

Met al die babylonische spraakverwarring is een vergadering echt wel
dringend nodig denk ik.


Groeten

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list