[openstandaarden] Metro

Tijl Vercaemer Skender at geenSpamAUB.VrijZijn.be
Thu Jun 6 16:05:11 CEST 2002


Vandaag saan er 2 artikeltjes over het W3C in de metro (bovenaan p. 16)
"W3C krijgt benelux-broertje" en "EU voor open web"

Ik heb ze even overgetypt:

<W3C krijgt Benelux broertje>
BRUSSEL Het Nederlandse kantoor van het Worl Wide Web Consortium (W3C)
ontvouwt sinds kort ook activiteiten in Belgie en Luxemburg. W3C verzorgt
de standaarden op het internet.

Bezoek je met de traditionele webbrowser Internet Explorer de webpagina
van bijvoorbeeld Yahoo.com of met buitenbeentjes Netscape of Opera,
telkens krijg je eenzelfde pagina, met gelijkaardige lay-out, te zien.
Klinkt vanzalfsprekend, maar is het niet. Het gebruiksvriendelijk
resultaat is in grote mate te danken aan de webstandaarden van het Worl
Wide Web Consortium. Het W3C bespreekt in verschillende werkgroepen de
technische kant van het internet en geeft het bedrijfsleven adviezen.

"De fragmentatie van het web tegengaan is onze hoofdbekommernis", zegt
Daniel Dardailler, het hoofd van W3C Europa. "Het web moet overal en
altijd door iedereen bruikbaar zijn met om het even welke tool."

W3C wordt in grote mate gesteund door het bedrijfsleven. Zij brengen de
mogelijke standaarden aan. Maar ook andere belanghebbenden, zoals
consumentenorganisaties of privacyverenigingen, hebben een zegje. Eens
iemand een mogelijke standfaard voorsteld, schiet de W3C-machine in gang.
De taal wordt besproken, gewijzigd, bijgesteld en uiteindelijk volgt een
"recommendation", geen verplichting, dus.

De bekendste standaarden zijn waarschijnlijk html, het adressensysteem url
en de computerindeling http. Het W3C heeft een ruime invloed en werkt op
vijf verschillende vlakken: webarchitectuur, formaat van documenten,
interactie, technologie en maatschappij en bereikbaarheid.

Niet alle webpagina's op het internet voldoen aan de eisen van het W3C.
Een algemeen gegeven zoals Flash of Shockwave van Macromedia wordt door
het W3C bijvoorbeeld niet ondersteund. Andere sites proberen gebruikers
aan zich te binden door niet-W3C-goedgekeurde programmeertalen te
gebruiken.
</W3C krijgt Benelux broertje>

<EU vor open web>
BRUSSEL De Europese Commissie steunt het World Wide Web Consortium (W3C),
maar heeft de organisatie gewaarschuwd voor meerdere gevaren. De
problemen met de internetbrowsers zijn geen onbekende, zegt Jacques Bus,
medewerker bij de Europese Commissie. Elke browser heeft eigen
'standaarden' in de software gemoffeld. De vele plug in's passen ook niet
in de principes van het W3C-web. Een ander probleem zijn de
auteursrechten. Hoe teksten beschermen op het net is vandaag een actueel
thema, waar een antwoord niet voor handen ligt. Een laatste gevaar is het
lobbywerk van het bedrijfsleven. Zij ijveren meestal voor hun eigen
businessstrategie en verliezen soms het algemeen webbelang uit het oog.
</EU vor open web>


--
 One cannot make an omelette without breaking eggs -- but it is amazing
   how many eggs one can break without making a decent omelette.

 .....: Verwijder "geenSpamAUB." uit m'n adres om te antwoorden. :.....
More information about the Openstandaarden mailing list