[openstandaarden] Mooie kans: Fw: [INFO] Telenet helpdesk site wordt grondig vernieuwd

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Jun 10 08:34:28 CEST 2002


On Sun, Jun 09, 2002 at 07:54:09PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> Terzijde: is het de moeite om veel energie te steken in het absoluut 
> nastreven van een volledig w3c-standaard als die site met alle browsers 
> goed te bekijken is? Moeten we ons op dat gebied niet wat pragmatisch 
> opstellen? Een blacklist hoeft er voor mij pas te zijn als er merkbare 
> problemen zijn. (Om een label te krijgen moet het natuurlijk wel 
> valideren.)

Allereerst is het absoluut noodzakelijk om te streven naar 100%
html-validatie. Enkel 100% validatie waarborgt een 100% correcte bedoeling
van de webmaster en een zo hoog mogelijke gelijkheid tussen het uitzicht van
verschillende browsers (niettegenstaande dat er nog steeds verschillen zullen
zijn).

Met html-validatie moet een webmaster niet inzitten met het uitzicht van zijn
pagina onder verschillende browsers: als de pagina valideert en mooi is onder
1 browser dan zal hij ook goed tonen onder de andere browsers. 

Dat heeft direct als webmaster het voordeel dat je niet alle andere browsers
moet gaan downloaden, installeren en onderhouden om gewoon je sites te
bekijken.

Verder is het meer dan normaal dat je je aan een standaard houdt: beeld je in
dat je een bout koopt met "bijschrift" M8x20 NBN 62.3 - 8.8. Maar wat blijkt,
de bout heeft helemaal geen diameter van 8 mm. Nutteloze bout is dat dus.
Zelfde geldt voor HTML, alleen zijn de browsers (gaten) dusdanig gemaakt dat
ze fouten toch proberen te verhelpen (gaten met variabele diameter,
schroeftype (Brits, Metrisch), lengte, ...). Dat wil echter niet zeggen dat
je daarop (op die foutcorrectie) moet baseren om je website te maken...


Verder is het geen blacklist dat we gebruiken. Een blacklist negeert
websites, je doet alsof ze niet bestaan. Dossiers echter zijn (tijdelijke)
informatieverzamelingen die het probleem van een website op een bepaald
moment bevatten en worden aangepast vanaf de site die fouten wegwerkt.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020610/50e11038/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list