[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Tue Jun 11 10:21:37 CEST 2002


On Monday 10 June 2002 09:42 pm, you wrote:
> Bij http://www.mozilla.org/start/1.0/ "moet" je eens de link "Demos"
> proberen, nl. "Showing off what can be done with standards". Ik beweer
> hier niet dat alles backward compatible is met bv. Internet Explorer 0.5

Ik ook niet ;)

Heb eens met IE geprobeerd, die toont die transparante dinges wel goed, maar 
de png's met schaduweffectje, amai... En ik bibber al bij de gedachte IE6 te 
downen om het te testen :-)

Frank


-- 
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
Driver hacker? Do me a favor and help the dri guys 
http://dri.sourceforge.net to code an accelerated driver for the ati 
radeon 8500. Save the world from proprietary drivers ;-) Thanks!More information about the Openstandaarden mailing list