[openstandaarden] www.maggezienworden.be

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Tue Jun 11 14:08:03 CEST 2002


Beste,

ik vind het een prachtig initiatief wat u daar doet, alleen jammer dat uw
site alleen een lege pagina toont.

Flash is nog altijd geen standaard op het net. En als u wil dat uw
boodschap ook tot iedereen doordringt zal u best uw site in een open
standaard aanbieden.

Flash kan wel, indien u dit mooi vindt, maar dan moet u tenminste een
open altenatief aanbieden. Als overheid hebt u er alle belang bij dat uw
informatie door iedereen geraadpleegd kan worden.
In een eerder schrijven heb ik reeds voorgaande opmerking gemaakt. Ik heb het 
onderstaand antwoord gekregen. Er kunnen inderdaad argumenten zijn om er voor 
te zorgen dat deze foto's niet zomaar op internet gaan rondzwerven.

> De beslissing deze website al dan niet in Flash te publiceren was moeilijk.
> Beveiliging en leesbaarheid moesten tegen elkaar afgewogen worden.
> Indien we de website in Flash zouden maken, waren de beelden beter
> beschermd en is het niet zo gemakkelijk deze eraf te halen. Indien niet was
> de toegankelijkheid veel groter.
> Daarom hebben we er voor gekozen de website in een lagere versie van Flash
> (5) te publiceren, zodat toch een groter aantal mensen de website kunnen
> bekijken, en vermijden we dat de (naakt)foto's op het internet een eigen
> leven gaan leiden.


Op mijn tweede mail om toch de pagina enigszins aan te passen heb ik spijtig 
genoeg geen reactie meer gekregen.

Het probleem blijft dat uw site voor slechts een beperkte groep te raadplegen 
is. Blinden zullen op uw site bv. niets zien. Niet dat zij een boodschap 
hebben aan de foto, maar het is eenvoudig de site uit te breiden zodat een 
eenvoudige mededeling weergegeven wordt waarin uw standpunt verduidelijkt 
wordt.  

Wat mij verder ook stoort is dat de overheid eigenlijk aan favoritisme gaat 
doen. Enkel wie bepaalde software gebruikt kan uw site raadplegen. Als 
overheid is dit een onaanvaardbaar standpunt. Door het gebruik van Open 
Standaarden geeft u de kans aan gebruikers van andere besturingssystemen 
en/of browsers, om pagina toch te kunnen bekijken. 

De belangrijkste overweging voor u zou moeten zijn, of u de informatie aan een 
zo groot mogelijk publiek kan meedelen. Dit kan enkel door het gebruik van 
Open Standaarden en door aandacht te schenken aan de toegankelijkheid.

U voldoet niet aan beide, zeer belangrijke voorwaarden. Uw site voldoet niet 
aan Open Standaarden, en indirect ontneemt u een grote groep 
internetgebruikers de kans uw informatie te gaan raadplegen. Uw site is ook 
totaal niet toegankelijk. Blinden en slechtzienden zien een lege pagina. Aan 
beide voorwaarden kunt u nochtans mits een aantal eenvoudige wijzigingen 
voldoen.


Met vriendelijke groeten,

Wim Stubbe

kandidaatvoorzitter VZW Openstandaarden
More information about the Openstandaarden mailing list