[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Tue Jun 11 11:31:30 CEST 2002


Wim Stubbe wrote:
> On Tuesday 11 June 2002 08:37, Rik Boven wrote:
> 
> 
>>[...knip...]
>>
>>
>>>Soms wordt er beweerd dat Microsoft vooruitgang gebracht heeft en dat
>>>computergebruik nooit zover zou staan zoals nu. Daar kan ik nu al bij al
>>>misschien nog inkomen. Maar nu is dit toch niet echt meer het geval denk
>>>ik, met al die gesloten bestandsformaten en protocollen :(... schrijnend
>>>echt schrijnend :'-(. Bv. Kerberos zodanig aanpassen dat ze er een
>>>licentie kunnen op nemen (of zoiets)? En dan wordt je soms nog verweten
>>
>>Nee, Microsoft heeft _NIETS_ aan Kerberos gewijgerd. MS gebruikt Kerberos
>>exact zoals het in de RFC staat geschreven. MS voldoet hier 100% aan de
>>standaard! Eigenlijk is hier als vereniging weinig aan te doen :(
>>
>>De standaard van Kerberos zit eigenlijk slecht in mekaar. In Kerberos
>>worden een aantal 'optional fields' gedefineerd. Dit zijn velden die door
>>elke fabrikant zelf mogen ingevuld worden. Het zijn deze velden die MS
>>gebruikt voor zijn 'inbreidingen'. Dit is dus _NIET_ in tegenspraak met de
>>RFC!
>>
>>Het is de betekenis van deze velden die MS niet publiceert... Maar ze
>>blijven de Kerberos standaard tot op de letter volgen.
>>
>>Embrace,... extend.
> 
> 
> Volledig mee eens, geef MS een vinger die ze kunnen misbruiken om hun Embrace 
> en Extend strategie toe te passen en ze doen het. Of dat nu is dmv 
> specificaties, licenties of patenten. Alles wat ze kunnen gebruiken om hun 
> positie op de markt te monopoliseren zullen ze gebruiken.
> 
> In die zin zit er wel degelijk een duidelijke lijn in hun strategie: Alle 
> concurrentie wegwerken, via de hun al 10 jaar gebruikte Embrace and Extend. 
> Alleen het middel varieert af en toe. 
> Daarom ook dat de rechtszaken niet veel verschil uitmaken. De voorgestelde 
> maatregelen werken te veel op het middel, niet op de algemene strategie. Neem 
> ze één middel af, en ze zoeken een ander.

En dan slagen ze er in om, zelfs wanneer ze verliezen, toch te winnen. 
Was het immers niet zo dat Sun de rechtzaak betreffende de Microsoft 
Java Virtual Machine gewonnen had, maar dat Microsoft dan wel besliste 
om gn JVM meer "native" bij Windows in te bouwen?
Als je nu én je bestandsformaten/protocollen openbaar te maken én toch 
nog een sterke positie vertoont op de markt qua implementatie, zegt dat 
toch veel meer over je bedrijf dan wanneer je ze enkel gesloten houdt?
Het feit dat zoveel ondernomen wordt om hun monopoliepositie te behouden 
dmv embrace and extend bewijst enkel maar dat ze écht benauwd zijn voor 
open standaarden (en dus eigenlijk ook onrechtstreeks voor een prachtig 
inititief als openstandaarden.be ;)). En let op, van die embrace and 
extend bestaan dus duidelijk feiten, dus mensen die de archieven 
toevallig zouden lezen :), het is niet dat ik Microsoft geen sterke 
positie gun op de markt, maar toch niet op de manier zoals het vandaag 
de dag (anno 11 juni 2002) gebeurt!?


met norse groeten
Mattias Campe
na deze filosofische noot :) ga ik terug aan het werk :(
More information about the Openstandaarden mailing list