[openstandaarden] Fortis

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Thu Jun 13 16:01:06 CEST 2002


Ik heb nog eens een poging ondernomen om met Fortis een babbelke te
slaan over de belabberde toestand van hun site en in de reply komt het
erop neer:

  Gebruik windows of mac en kom niet zagen.
  (referentie, cut/past, van FAQ)

Mijn opmerking over gebruik van standaarden werd als suggestie doorgeven
naar de desbetreffende dients. right.

Heb nog een pissige reply gezonden, maar het ziet er inderdaad niet goed
uit.
Ik ga dus waarschijnlijk mijn dreiging uitvoeren en naar een bank
overstappen die zich wel deftiger aan standaarden houdt en zijn diensten
niet laat afhangen van een handvol platformen.

Ik denk dat een dergelijke houding de enige manier is om grote bedrijven
bewust te maken van het belang van die zaken.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #80:

That's a great computer you have there; have you considered how it would work as a BSD machine?
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020613/b1dc0a8a/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list