[openstandaarden] Overschakeling Word -> PDF in de RUG-FTW

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sat May 4 11:30:47 CEST 2002


On Fri, May 03, 2002 at 08:23:54PM +0200, Sven Vermeulen wrote:
> Op de computercommissievergadering van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen
> van de RUG werd er duidelijke taal gesproken aangaande de distributie van
> Microsoft Word-documenten: voor gefinaliseerde documenten moet deze
> distributie stoppen en overschakelen naar PDF. Dit heeft als voordeel dat de
> documenten geen verplichtingen meer opleggen aan de betrokken partijen wat
> betreft besturingssysteem en software.

<applaus>

> 
> Allesinds dus al 1 goed punt. De vraag is echter, ze zoeken naar een
> Opensource (public domain, al eender) manier om PDF-bestanden te genereren
> onder Windows. Ghostscript lijkt mij het meest valabel, maar het heeft het
> probleem dat sommige Ghostscript-created PDF-bestanden korrelig zijn (dat een
> dergelijk PDF-bestand groot is doet er niet toe). Zijn er andere
> alternatieven of zijn er opties van Ghostscript die deze nadelen wegwerken?

Helpt het niet als je voor 600 dpi kiest in Ghostscript? Op 
http://www.sp.uconn.edu/~fdb94001/using-gs/make-pdf.html staat een 
handleiding met wat voorbeelden en het voorbeeld van 600 dpi vind ik 
persoonlijk ruim voldoende kwaliteit hebben voor de niet-standaard 
lettertypes.

Overigens denk ik niet dat die speciale lettertypes veel problemen 
zullen geven, zo'n 95% van alle documenten staan in Times, Arial of 
Courier en alledrie worden die gemapt op een vector font.

groeten

Dieter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020504/d74cd793/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list