[openstandaarden] Verslag vergadering 21/5/2002

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed May 22 16:04:05 CEST 2002


On Wed, May 22, 2002 at 03:34:54PM +0200, JanC wrote:
> Tsss... tijd voor een update van die aspell.   ;-)
> 
> >coo:rdinaten

Hmpf... lijkt me een probleem van links -dump, want in m'n TeX-source staat
het correct.

> >slaagkracht
> 
> "slagkracht"?

Ik dacht eerder aan slagen, ik slaag, geslaagd -> slaagkracht. Samentrekking
van 2 woorden, aspell kan dat niet aan dus moest ik manueel goedkeuren.

> >geinformeerd

Idem (links -dump).

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020522/8fed9555/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list