[openstandaarden] voor persarchieven

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Tue Nov 26 21:57:09 CET 2002


Gegroet,


Mijn reactie heeft blijkbaar redelijk veel reactie teweeg-gebracht.
Eindelijk terug eens tijd gevonden om hier op te antwoorden.


On Sun, 24 Nov 2002, zZyXx wrote:
>>>Ik vind het wat gevaarlijk om patenten te vergelijken met copyright. Dat
>>>gaat over verschillende zaken en je houdt die best uit elkaar. Het wordt
>>>verwarrend als dat op een hoop gegooid wordt.

>> Zowel een patent als een copyright is een "monopolie" in prive-handen
>> voor een het gebruik dat voorvloeit uit iets wat men 'uitvindt' (en dat
>> kan zowel een 'technische' uitvinding zijn; als iets in de vorm van een
>> 'kunst-werk').
>> Ik zie fundamenteel gezien niet veel verschil tussen beide. Jij wel?

> Als ik me niet vergis:
> - patenten gaan over afzonderlijke ideeën, copyrights over een
> inhoudelijk geheel
> - copyright kan je zelf verklaren, patenten worden toegekend na aanvraag
> en doorlopen van een dure procedure
> - copyright kan veel langer geldig blijven dan patenten, wat niet zo'n
> probleem is, er mogen gerust ideeën gebruikt worden uit een gecopyright
> werk, zolang het geheel eindresultaat niet teveel op een kopie lijkt
> - bij copyright is het geen probleem dat verschillende partijen
> toevallig tot eenzelfde resultaat komen, bij patenten wel

Dat klopt allemaal; maar dat is vooral gezien vanuit het standpunt van de
'producent' (of programmeur) of mede-muzikant.

Maar vanuit het standpunt van de EINDGEBRUIKER (waar er eigenlijk veel
meer van zijn dan producenten, programeurs of mede-artiesten) zijn ze
echter veel meer gelijkaardig.

Het zijn  beiden systemen van MONOPOLIES waarbij aan een privé-persoon een
wettelijk geregeld voordelen verleend worden.
Het 'probleem' voor de gebruiker; is dat er -in tegenstelling tot
monopolies in handen van 'openbare organisaties'- dat er aan monopolies in
privé-bezit er blijkbaar veel minder verplichtingen gekoppeld worden.


En zowel patenten als copyrights geven -voor de gewone gebruiker-
gelijkaardige problemen.
Eén voorbeeld: er is heel zelden een verplichting van 'universiele
dienstverlening' van de monopolie-bezit t.o.v. de gebruiker.

- Indien een patent-houder het -voor één of andere reden- nodig vindt om
zijn/haar product niet aan jou te verkopen; dan kun je daar niets aan
doen. (Denk maar MS of apple die bepaalde software enkel beschikbaar stelt
voor windows).

- Indien een eigenaar van een copyright op een muziek-stuk vindt dat het
economisch niet meer opbrengt om een bepaald nummer uit-te-brengen; dan
kun jij die als consument niet verplichten om dat te doen. (Ook al ben jij
bereid om ervoor te betalen).Voor de gebruiker hebben beide systemen wel degelijk veel gemeen; en
kunnen ze evengoed een 'storende' invloed hebben op de rechten van de
consument.Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list