[openstandaarden] logo

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Wed Nov 27 06:32:58 CET 2002


Aan allen actief op deze list,

Ik heb me zelf in de loop van de discussies afgevraagd: "Wat is nu
wereldwijd een standaard in het dagdagelijkse leven dat zowel in het
Oosten als in het Westen, maar ook in het Noorden en het Zuiden als
zodanig wordt aangevoeld en kan eventueel visueel als zodanig een openheid
en een standaard symboliseren?" en de conclusie is eigenlijk zeer beperkt,
vrees ik.

Vandaar dat ik me afvraag of SOSB er niet meer aan heeft een abstractie te
kiezen die enerzijnds een open karakter symboliseert maar anderzijds een
duidelijke strakheid heeft die een vaste maat ( = standaard = afspraak)
symboliseert? 

Ik heb het gevoel dat dit beter en duidelijker zal zijn dan om het even
welk dier...
Ik heb hierrond wel een idee maar mijn teken talenten zijn niet zo sterk,
vandaar dat ik hier het toch ietwat wil proberen uit te leggen:

Het symbool zou moeten uitgedrukt worden door 2 volumes die een pen en gat
verbinding voorstellen uit de houtbewerking bv die beide in de
oneindigheid lijken door ze lopen door ze te laten uitdeinen.
Zoiets als dit waarbij de ene een lichte kleur en de andere een donkere
kleur krijgt (naar smaak en/of gemeenschappelijke voorkeur, maar
preferabel geen politieke kleur of door een bedrijf gepatenteerde kleur
zoals Belgacomblauw)


         +--------------------- - -
         |
         |
 - - --------+  +------+
       |     |
       |     |
       +------+  +------+
           |     |
           |     |
       +------+  +------+
       |     |
       |     |
 - - --------+  +------+
         |
         |
         +--------------------- - -

Als iemand zich hier in geroepen voelt om dit in een of ander tekenpakket
om te zetten, of hiermee verder te experimenteren met een 3d-effect, feel
free.... Ik heb enkel mijn bemerking hierrond willen in de groep gooien.
Het enige wat ik hierbij zou willen vragen is: 1) hou de vlakken een
weinig uit elkaar, zo roep je meer de illusie op dat ze eventueel zullen
passen en dat het de bedoeling is dat ze in elkaar geschoven zullen
worden binnen enkele ogenblikken, terwijl als je ze in elkaar schuift, die
illusie vervangen wordt door een exacte zekerheid, maar tegelijk de
openheid verdringt 2) hou de afstand tussen de "+"jes zowel horizontaal
als vertikaal identiek om een vaste maat effect te creeren. Dit kan
versterkt worden door er vierkantjes van de maken zoals dit:

             +------+------+------+- - -
             |//////|//////|//////|/ / /
             |//////|//////|//////|/ / /
 - - -+------+------+  +------+------+------+- - -
 X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
 X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
 - - -+------+------+------+  +------+------+- - -
 X X X|XXXXXX|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|/ / /
 X X X|XXXXXX|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|/ / /
 - - -+------+------+------+  +------+------+- - -
 X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
 X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
 - - -+------+------+  +------+------+------+- - -
             |//////|//////|//////|/ / /
             |//////|//////|//////|/ / /
             +------+------+------+- - -

Tot zover mijn poging een nuttige wending te geven aan deze discussie.


Vriendelijke groeten,

Frans Gerbosch

On Tue, 26 Nov 2002, Onno Timmerman wrote:

> Citeren Jan Wagemakers <janw at easynet.be>:
> 
> > Onno Timmerman <onno.timmerman at s-p-a.be> schreef:
> > 
> > > Alles zinds iets technies. Daarom blijf ik bij het idee van de metafoor van
> > een
> > > stop contact.
> > 
> > En welk stopkontakt neem je dan? Met rand-aarde, of een pen als 'den
> > terre'? 't is maar, zo standaard zijn stopkontakten nu ook weer niet ;-)
> 
> Dat juist het hele gevegt van de VN om die dingen zo universeel mogelijk te
> maken. Als je in België komt moet je kunnen scheren maar ook in Azië, America.
> Ik heb eens gehoord dat alleen dit al een titanen strijd is met een dossier van
> je welste. Nog altijd niet kan het overal. Iedere reiziger herkent de frustratie
> om niet te kunnen scheren, laptop zomaar te gebruiken in een ander land. 
> 
> Hoe dat stop contact er dan moet uitzien. Dat laten we aan de designer over
> hoewel ik wel een paar ideetjes heb. 
> 
> > 
> > 
> > -- 
> > Met vriendelijke groetjes     - Jan Wagemakers -
> > 
> > ... Wij zijn allemaal stripfiguren getekend door het leven
> > 
> > 
> 
> 
> 

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->

More information about the Openstandaarden mailing list