[openstandaarden] voor persarchieven

Rik Boven rboven at boven.net
Fri Nov 29 09:51:33 CET 2002


> In de geneeskunde werkt men heel de tijd met patenten; en ik denk niet dat
> men daar enorm problemen heeft daarmee.
> 
> OK. Patenten is de geneesmiddelen-industrie is mischien een mooi
> voorbeeld voor waar patenten WEL goed werken.

Boe


Hier ben ik het dus niet mee eens! De geneesmiddelenindustrie draait 
vierkant, net door de patenten. Kijk naar de AIDS-remmers voor landen in 
Afrika, die zijn daar broodnodig maar onbetaalbaar. En waarom zijn ze 
onbetaalbaar: omdat er patenten op zitten!

Het maatschappelijk belang (AIDS) primeert hier op het economisch belang, 
en patenten houden dat tegen.

Geneermiddelen 'genezen' mensen. Door patenten hierop toe te laten 
patenteer je dus het 'recht op genezen te worden', of in het ergste geval 
(zoals AIDS) het 'recht op leven'.

Bedrijven die mijn recht op leven gepatenteerd hebben, ik vind dat 
allesbehalve een goede zaak! Het staat al lang vast dat patenten op 
geneesmiddelen slecht voor de gezondheidszorg in het algemeen zijn. 

Ik vermoed dat je bedoelde dat die patenten goed voor de bedrijven zijn, 
en dan heb je gelijk.

Het argument van de industrie is dat geneesmiddelenonderzoek veel geld 
vraagt. Dat is juist, maar dat mag geen excuus zijn om de volksgezondheid 
te patenteren (wat ze momenteel wel doen). Daarenboven investeren ze dat 
geld dan ook alleen in winstgevende producten (anti-verouderingskuurtjes, 
viagra,...). Er is nooit geld gestoken in ontwikkeling van een 
anti-Nijlvirus-middel. De grtroffen landen (Egypte,...) brachten daarvoor 
niet genoeg op. Maar nu komt dat virus plots in New York voor en nu is de 
ontwikkeling gestart.

Tsk, patenten en geneesmiddelen, het ergste wat de volksgezondheid ooit 
overkwam.


Slodder

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list