[openstandaarden] kanaal Z en softwarepatenten

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Aug 16 15:26:41 CEST 2003


Op za 16-08-2003, om 14:19 schreef Peter Vandenabeele:
[...]
> - kleine start-ups is het [voordeel] een dubbeltje op zijn kant. Op het eerste
>   zicht lijkt het voordelig om key technologie af te schermen, maar
>   het kan ook heel hinderlijk worden later in het business proces
>   (maar met de huidige wetgeving staan die start-ups zwakker zonder
>   eigen patenten dan met, want zonder patenten hebben ze alleen de
>   nadelen van het systeem, zonder de eventuele voordelen van eigen
>   patenten te plukken, dus ze worden verplicht mee te lopen in de
>   tredmolen).

Tja, maar de vraag is of je met patenten dan wél voordelen hebt.

Het is *onmogelijk* om heden ten dage software te schrijven *zonder* een
inbreuk te maken op het één of ander patent. Als je daarbij onthoudt dat
patenten vooral door grote bedrijven binnengehaald worden (bedrijven met
het soort van resources dat hen in staat stelt om advocaten tewerk te
stellen), dan is de kans enorm groot dat het het patent dat overtreden
werd van zo'n groot bedrijf is.

De 'bescherming' die zo'n patent hen gaat bieden is dan vrij nutteloos
t.o.v. een groot bedrijf, omdat zo'n groot bedrijf zich eronderuit kan
werken door cross-licensing.

Het enige wat er dan nog overschiet is een ander klein bedrijf. Maar
vermits een klein bedrijf meestal gemakkelijk kan overleven zonder
'total world domination' is dat niet echt ee probleem. En wanneer het
dat wel zou zijn: ik kan me niet indenken dat een patent overtreden
wordt door slechts één start-up. Net zo min kan ik me indenken dat een
klein bedrijf met een paar patenten het zich kan permitteren om
rechtszaken te gaan aanspannen tegen *alle* patent-inbreuken.

Een patent is IMO pas interessant te noemen als je in een situatie zit
waarbij het ontwikkelen van een nieuwe technologie een volledig
ingericht laboratorium, en een paar (tientallen?) manjaar werk vereist.
In de software-business is dat niet het geval; het ontwikkelen van een
nieuwe technologie hoeft niet noodzakelijk veel meer tijd te kosten dan
het 'from scratch' herimplementeren van een product dat door een
concurrent geschreven werd.

Waar ik wél mee akkoord ga is dat *als* software-patenten in de
rechtbank afdwingbaar zijn, dat het dan voor een klein bedrijf
noodzakelijk is om tenminste een paar patenten te bezitten. Op dit
ogenblik is dat nog niet het geval; en voorzover ik kan zien is het niet
zo dat een patentsysteem in het voordeel zou spelen van een klein
bedrijf.

[...]

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030816/a312d15c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list