[openstandaarden] kanaal Z en softwarepatenten

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Tue Aug 19 01:38:13 CEST 2003


Op zo 17-08-2003, om 20:50 schreef Wouter Verhelst:
> On Sun, Aug 17, 2003 at 06:50:36PM +0200, Peter Vandenabeele wrote:
> [...]
> > Dat is 1 element dat voor mij nog altijd niet duidelijk is in het debat 
> > over SW patenten: ik dacht dat patenten alleen het "gebruik, productie,
> > commercialisatie, invoer, uitvoer, ..." afdekken, terwijl de _publicatie_ 
> > van de methode zelf toch juist het doel was van een patent. Dus hoe zou 
> > een patent claim nu _publicatie_ van een stuk SW kunnen tegenhouden ?

Bij gewone patenten is er een duidelijk verschil tussen een publicatie
over de gepatenteerde methode (=tekst), en het product/machine waarin de
methode verwerkt is.

Software wordt erkend als een literair werk. Echter is software meteen
ook een functionerend product als je het installeert. Bij patenten op
CSS of XML moet je niets eens meer een executeerbaar programma hebben.

Het probleem is duidelijk dat patentrecht en auteursrecht hier
overlappen. En dergelijke situatie heeft geen enkel precedent.

De analogie van een dergelijke overlapping met gewone wereld, zou zijn
vb een schilder op die een patent zou hebben "impressionisme", een
filosoof één op "existentialisme", en een dichter op een "limerick".

Ik erger mij niet zozeer aan lobbywerk van bedrijven, maar vooral aan
blinde academici die hun werk niet doen. Hoeveel niet-dogmatische
rechten-professoren zijn er in Europa? Let me know when you find one.


> Heh. Goeie vraag; da's dan ook één van de redenen waarom swpats gewoon
> een slecht idee zijn. Dat, en het feit dat je de code van een
> softwarepakket niet moet zien om het product te kunnen namaken.
> 
> Meer nog; je *mag* het niet zien, anders wordt het *heel* moeilijk om te
> bewijzen dat je de code niet gewoon gekopieerd hebt.

De bewijslast ligt wel aan de andere kant, nietwaar? Het is niet jij die
moet bewijzen dat je *niet* gekopieerd hebt. Zó erg is het gelukkig ook
nog niet :)


Den andere Wouter
www.opencursus.be 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030819/055b09da/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list