[openstandaarden] artikel standaard

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Aug 19 10:35:24 CEST 2003


Hallo,

vandaag in de standaard: een column van Dominique Deckmyn over swpat.
Redelijk goed, met een paar bedenkelijke fragmenten, goed voor een
lezersbriefke.

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030819/90164c20/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list