[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Fri Aug 29 07:11:45 CEST 2003


On Thu, 28 Aug 2003, Tijl Vercaemer wrote:

> Op donderdag 28 augustus 2003 20:42, schreef Herman Bruyninckx:
> > Hier heb ik toch problemen mee: de oorspronkelijke bedoeling van
> > patenten was veel genuanceerder dan dit: een overheid beslist om een
> > monopolie toe te kennen aan een individu, _indien_, en slechts indien,
> > die toekenning een positief lange-termijn effect heeft _voor de
> > maatschappij als geheel_. Tegenwoordig vergeet men al snel deze
> > laatste noodzakelijke voorwaarde, en speelt enkel het
> > micro-economische belang van dat individu, en dat leidt tot een heel
> > ander soort patenten-systeem...
> 
> Klopt allemaal wel, maar uiteindelijk is dit maar de inleiding om te tonen dat 
> we geen wereldvreemde communisten zijn die willen dat alles van iedereen is.  
> Ik noem op waarom patenten bestaan, en waarom software niet aan die 
> voorwaarden voldoet.  Dat het hele patenten systeem scheefgegroeid is, daar 
> gaat dit tekstje niet over.
> 
Wel, dan schrijf je beter niets!

Herman

-- 
  K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list