[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Ward Vandewege ward at pong.be
Fri Aug 29 10:02:38 CEST 2003


Geert Uytterhoeven wrote:
> Ik denk ook dat het belangrijk is om te accentueren dat het belang voor de
> maatschappij het belangrijkste is: de overheid deelt niet graag monopolies uit,
> omdat die niet in het belang van de maatschappij zijn. Maar in het geval van
> patenten laat ze een _tijdelijk_ monopolie toe als _beloning_ voor de gedane
> investering omdat ze weet dat anders die investering en uitvinding niet zouden
> zijn gedaan.

Ja. Dat is de kern van het hele verhaal. Mijn grootste kritiek op 
Eurocraten en de MEP's is dat ze volgens mij het hun mandaat uit het oog 
verloren zijn: ze moeten het beste doen in _het belang van de 
maatschappij_, niet in het belang van 1 of andere lobbygroep. Niemand 
schijnt de woorden 'the public good' nog in de mond durven te nemen, of 
gebruiken als rechtvaardigiging voor beslissingen.

> Het publicatie-aspect is ook heel belangrijk: hierdoor komt de kennis achter de
> uitvinding in de maatschappij terecht.

Ja. In de VS is publicatie van source code voor software patenten NIET 
verplicht - cf. Lessig's The Future of Ideas, p. 213. McCarthy's 
voorstel maakt de publicatie van source code ook niet verplicht. Dat dat 
tegen het beginsel van patenten (jij publiceert de details van je 
uitvinding, zodat de samenleving er beter van wordt, en in ruil krijg je 
20 jaar lang een absoluut monopolie op gelijk welk gebruik ervan) 
indruist is nogal duidelijk.

Wat misschien wel van pas kan komen is die fameuze Bill Gates quote van 
1991:

  If people had understood how patents would be granted when most of 
today's ideas were invented and had taken out patents, the [software] 
industry would be at a total standstill today.

(Lessig, p. 206). In dezelfde memo stelde hij dan wel voor om zoveel 
mogelijk patenten aan te vragen, en zo sterker te staan (cf. het IBM 
argument van 10000'en patenten tegen kleine bedrijfjes), dus Microsoft 
is zeker _voor_ (Lessig, fn 77 p. 318).

mvg,
Ward.

> 
> Merk op het verschil tussen patenten en trade secret:
>  - patenten:
>    o uitvinding is publiek gekend -> maatschappij
>    o tijdelijk monopolie toegekend door de overheid
>  - trade secret:
>    o uitvinding is en blijft geheim
>    o feitelijk monopolie o.w.v. geheim
> 
> Gr{oetje,eeting}s,
> 
> 						Geert
> 
> --
> Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org
> 
> In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
> when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
> 							  -- Linus Torvalds
> 

More information about the Openstandaarden mailing list