[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Fri Aug 29 09:39:27 CEST 2003


On Fri, 29 Aug 2003, Herman Bruyninckx wrote:
> On Fri, 29 Aug 2003, Wouter Verhelst wrote:
> [...]
> > > > > Dat het hele patenten systeem scheefgegroeid is, daar
> > > > > gaat dit tekstje niet over.
> > > >
> > > > Daar zou het wel moeten over gaan...
> > > 
> > > Dit is een tekst voor de FET. Een deel van de lezers heeft zelf
> > > patenten, die ze zien als hun levensverzekering. Als je software
> > > patenten in vraag stelt, zullen veel mensen je volgen. Als je
> > > heel het patenten systeem in vraag stelt, verlies je ongetwijfeld
> > > een heel deel van je lezers die vinden dat je te ver gaat.
> > 
> > Good point.
> > 
> Toch niet: heel veel van de "klassieke" patent-houders _weten_ dat het
> systeem scheef zit, maar kunnen/durven niet anders dan meedoen. Als
> onze tekst niets zegt over die ontsporingen, dan stellen we onzelf
> niet echt voor als zijnde op de hoogte van de situatie...
> Elke aanvaarding die we schijnen te tonen voor de huidige
> patenten_praktijk_ is een toegeving te veel, en kunnen we later niet
> meer terug. Je kan dit redelijk eenvoudig en neutraal in je tekst
> verwerken door iets in de aard van:
> "Patenten hadden oorspronkelijk de bedoeling om uitvindingen te
> beschermen in het geval die enorme inversteringen vereisten, en
> indien het niet verlenen van het patent uiteindelijk de maatschappij
> in zijn geheel schade zou toebrengen omdat de uitvinding zonder het
> patent niet zou ontwikkeld worden. Maar van die oorspronkelijke
> bedoelingen is zo goed als niets meer bewaard in de huidige praktijk
> van de patentenbureaus. Bovendien is software ook fundamenteel
> verschillend van ...." en dan de rest van je tekst: triviale

Ik denk ook dat het belangrijk is om te accentueren dat het belang voor de
maatschappij het belangrijkste is: de overheid deelt niet graag monopolies uit,
omdat die niet in het belang van de maatschappij zijn. Maar in het geval van
patenten laat ze een _tijdelijk_ monopolie toe als _beloning_ voor de gedane
investering omdat ze weet dat anders die investering en uitvinding niet zouden
zijn gedaan.

Het publicatie-aspect is ook heel belangrijk: hierdoor komt de kennis achter de
uitvinding in de maatschappij terecht.

Merk op het verschil tussen patenten en trade secret:
 - patenten:
   o uitvinding is publiek gekend -> maatschappij
   o tijdelijk monopolie toegekend door de overheid
 - trade secret:
   o uitvinding is en blijft geheim
   o feitelijk monopolie o.w.v. geheim

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							  -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list