[openstandaarden] [Fwd: Octrooien an sich ez]

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Aug 31 02:43:46 CEST 2003


Op za 30-08-2003, om 22:05 schreef Stefan Goethals:
> ---------------------------- Original Message ----------------------------
> Subject: Octrooien an sich ez
> From:    "Bart Vinck" <bvinck at pandora.be>
> Date:    Tue, August 26, 2003 14:12
> To:      info at OpenStandaarden.be
> --------------------------------------------------------------------------
> 
> Beste Wim,
> 
> Ik heb sympathie voor je initiatief, maar wil de voglende opmerkingen kwijt:
> 
> 
> 1. Ik kan met mijn Siemens GSM bellen via een Nokia base station dat
> verbonden is met een Alcatel telefooncentrale, vanwaar de oproep
> doorgeleid wordt naar een Ericsson teelfooncentrale, waaraan dan weer een
> Motorola basisstation hangt dat het signaal doorstuurt naar een Panasonic
> GSM. Nochtans, in elk van de genoemde apparaten zijn
> uitvindingen geïmplementeerd door andere fabrikanten geoctrooieerd. De
> GSM-standaard zitten vol met octrooien - ze zijn het probleem niet. Ze
> zijn het probleem niet omdat eenieder die deelneemt aan de normalisatie
> van het GSM-systeem een verklaring moet ondertekenen waarin ze beloven dat
> ze hun intellectueel eigendom aan ieder ter besechikking stellen, onder
> faire en gelijke voorwaarden. En zo rekenen de grote
> GSM-fabrikanten elk jaar af met elkaar: jij hebt zoveel telefoontjes,
> basisstations en centrales geproduceerd, daar zitten zoveel patenten in
> van ons, wij hebben er zoveel geproduceerd met zoveel patenten van jullie
> ... plus, maal, min ... dat betekent dat we jullie zoveel moeten betalen
> en dan staan we quitte. Het is duidelijk: octrooien, voor zover de
> bedrijven die ze verwerven ze onder faire condities ter beschikking
> stellen van andere constructeurs, vormen geen probleem voor de
> interoperabiliteit.

Niet voor zo lang alle partijen (constructeurs, als je wilt) ook in
staat zijn om die octrooien aan te schaffen, nee. Maar in de meeste
gevallen is dat niet het geval.

[...]
> 4. Voor zover ik weet is pdf een net zo proprietary norm als Word.

Fout. PDF is duidelijk beschreven op de website van Adobe.

> Ik heb
> in ieder geval nog geen andere fabrikant van pdf-viewers gezien dan Adobe.

Niet goed gezocht, dan.
- GNU Ghostscript,
- GNU GhostView,
- KGhostView,
- xpdf

Tenminste Ghostscript is ook beschikbaar voor Windows.

> Wat jij nodig hebt is een Word-viewer for Macintosh.

En Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, OS/2, Darwin, of BeOS dan? (om maar
een klein voorbeeld te geven.

> Misschien geeft
> Microsoft dat ook wel gratis weg (misschien ook niet). Als dat het geval
> is, dan ligt het probleem eerder bij de stad Brugge dan bij
> Microsoft.

Deze volg ik niet.
-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.More information about the Openstandaarden mailing list