[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Mon Jan 13 10:38:08 CET 2003


On Mon, 13 Jan 2003, Mattias Campe wrote:
> Sven Vermeulen heeft geschreven:
> > On Mon, Jan 13, 2003 at 12:38:11AM +0100, Mattias Campe wrote:
> > 
> >>Mss toch goed om bij vergaderingen duidelijk het verschil aan te snijden 
> >>tussen Open Source Software en Open Standaarden. Heel wat mensen hun 
> >>neusvleugels beginnen te trillen als ze de 4 letters o p e n horen. Ze 
> >>verwarren dat direct met "alles moet gratis zijn", wat in hun ogen niet 
> >>kan en "*alles* moet vrijgegeven worden", wat ook niet kan in hun ogen.
> >>
> >>Meestal volgt daarop een vgl. dat niemand verwacht dat Coca-Cola zijn 
> >>recept vrijheeft en één of ander biermerk ook al niet. Verwarring alom 
> >>dus. Meestal vergeten ze dan bv. wel te vermelden dat heel wat 
> >>bierflesjes perfect dezelfde vorm hebben, enkel de inhoud en de 
> >>plakkertjes verschillen... heck, je kan een bierflesje eigenlijk een 
> >>open standaard noemen ;)
> > 
> > 
> > Mag ik je erop wijzen dat we ons nog steeds profileren in de ICT-markt en
> > niet verder? Ik weet dat je bovenstaande als voorbeeld bedoelt, maar probeer
> > eerder software-voorbeelden uit te brengen.

> Een software-vb is wellicht tcp-ip, hoeveel gebruik je dat niet per dag...
> Om samen te vatten, wat ik eigenlijk wou zeggen is dat ik denk dat het 
> belangrijk is om het verschil aan te duiden tussen Open Source Software 
> en Open Standaarden.

TCP/IP is daarvan een prachtig voorbeeld voor software, zowel wat open
standaarden als wat open source betreft. Er bestonden al
propriëtaire protocollen voor netwerken (Microsoft, DEC, IBM, ...), en zelfs
officiële standaarden (OSI), maar toch heeft TCP/IP gewonnen, omdat (a) het
een open formaat/standaard was en (b) er een open source
referentie-implementatie (BSD) voor bestond.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list