[openstandaarden] Succesje van onze lobbying rond de VRT?

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Wed Sep 3 22:57:04 CEST 2003


On Wed, 3 Sep 2003, Herman Bruyninckx wrote:
> Minister van Mechelen heeft in zijn toespraak ter gelegenheid van
> "Vlaanderen Interactief" (interactieve TV) expliciet de noodzaak van
> open standaarden aangehaald :-) Ik citeer uit
>  <http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default/nieuws/overzicht/0903digitaleTV/index.html>

`De pagina die u zoekt, is niet beschikbaar.  Onze excuses hiervoor.'

> "De partners gaan een open standaard ontwikkelen, de Multimedia Home
> Platform (MHP)." Maar als ik me niet vergis bestaat die standaard al,
> niet? (www.mhp.org) Ik vermoed dus dat ze eigenlijk willen zeggen: "we
> gaan die standaard gebruiken"...

Ja, MHP bestaat al.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list