Re(2): [Openstandaarden] Voorstel voor persberi cht over nieuwepatentrichtlijn

Dominique Devriese dominique.devriese at student.kuleuven.ac.be
Thu Sep 25 16:14:12 CEST 2003


Stubbe Wim writes:

>>> > >Mmmm, echt "opgelucht" zijn we niet, toch? Het kon natuurlijk
>>> > >erger, maar perfect is het helemaal niet. Een voorbeeldje uit
>>> > >mijn eigen winkel: stel dat ik een communicatie-protocol
>>> > >voorstel om machines aan te sturen (wat ik eigenlijk ook aan
>>> > >het doen ben...), en daarin komen technische dingen in voor
>>> > >(wat ook zo is in werkelijkheid, bijvoorbeeld verschillende
>>> > >"interpolatoren" voor machine-sturingen), dan ben ik met de
>>> > >nieuwe richtlijn helemaal niet zeker van niet aangevallen te
>>> > >worden voor patenten op die interpolatoren (want machines
>>> > >bewegen is wel degelijk een effect dat de natuurkrachten moet
>>> > >overwinnen...).
>>> >
>>> > Citaat uit artikel 2.c:
>>> >
>>> > "The production, handling, processing, distribution and
>>> > presentation of information do not belong to a technical field,
>>> > even when technical devices are employed for such purposese."
>>> >
>>> > Dat interpoleren gebeurt toch softwarematig neem ik aan? In dat
>>> > geval lijkt het mij dat het om dataprocessing gaat en dus niet
>>> > patenteerbaar is.
>>> >
>>> Hier zijn we weer even ver als met de huidige wetgeving: "het
>>> lijkt mij....", dwz alles gaat even goed blijven afhangen van
>>> rechterlijke _interpretatie_, en alle juridische onzekerheid
>>> blijft...
>>>
>>> Ik keek naar het stuk van de directive dat zegt dat software wel
>>> patenteerbaar is als het deel uitmaakt van een technische ding dat
>>> de natuurkrachten overwint. En dat is m.i. iets anders dan het
>>> citaat dat jij aanhaalt... Jij spreekt over "information
>>> processing", en dat is al wat gebeurt op een computer, die geen
>>> interactie heeft met de echte wereld via motoren of iets
>>> dergelijks.
>>
>> The use of forces of nature to control physical effects BEYOND the
>> digital representation of information belongs to a technical
>> domain.
>>
>> Dus _wel_ de robotarm (als die aan alle voorwaarden voldoet uit de
>> klassieke octrooiwetten), maar _niet_ het programma dat die arm
>> aanstuurt.
> Zo zie ik het niet,

> wel de robotarm _met_ software. De software op zich is niet
> gepatenteerd op zich zodat hij in andere software kan gebruikt
> worden. 

Zo interpreteer ik het ook..

> Maar met die beperking dat het niet over een technische
> toepassing gaat. 

Waar haal je dat vandaan ?  De voorwaarde die je aanhaalt, dat iets
een technische toepassing moet kunnen hebben, is een voorwaarde opdat
een patent geldig zou zijn, en is een test voor de *geclaimde*
uitvinding.  Het is geen test voor een product om te zien of een
bepaald patent van toepassing is op dat product.. 

> Dus een wagen die dat algoritme nodig zou hebben, daar ben ik niet
> zeker van of je dat algoritme zomaar kan gebruiken. Op dit gebied
> vind ik de richtlijn echt vaag. 

Kan je eens het relevant deel van de richtlijn citeren waar je
bovenstaand idee vandaan haalt, aub, want ik vind het echt een raar
idee, wat je daar lijkt te suggereren..

>> Daarnaast geldt Art 52 EPC ook nog altijd, dat alle
>> computerprogramma's uitsluit. Dat het EPO zich daar (tot nu toe)
>> niet aan houdt maakt in feite niet echt uit, momenteel durft toch
>> niemand een softwarepatent af te dwingen.

> Zodra dat programma toegepast op iets wat een fysisch effect heeft,
> geldt de bescherming dan nog...? Heel onzeker vind ik.

Als de gepanteerde uitvinding bestaat uit een element software en een
technisch element, en ze wordt in dezelfde combinatie toegepast, dan
is het patent van toepassing.  Als de software apart wordt gebruikt,
of met een andere technische toepassing, dan is het niet van
toepassing, lijkt me.  

>> En als dat nog niet volstaat, dan is er Art 6 nog altijd, dat onder
>> de noemer interoperability je toestaat om een communicatieprotocol
>> te ontwerpen zonder juridische klachten.

> Zodra men over fysische effecten heeft, is de kans groot dat men het
> niet meer zal zien als communicatieprotocol.

In de patentrichtlijn wordt er ook nergens gesproken over een
"communicatieprotocol".  Men spreekt wel over "two different computer
systems or networks", en het is wel waarschijnlijk dat een chip niet
valt onder de term computer, dus vrees ik idd dat de interoperability
clausule niet van toepassing is..

sjuus
domi


More information about the Openstandaarden mailing list