[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Thu Feb 3 13:57:20 CET 2005


Op donderdag 3 februari 2005 12:24, schreef Geert Hendrickx:
<snip>
> Volgens mij moet computer-security fundamenteler aangepakt worden.
> Anti-virus/spyware programma's en firewalls bieden slechts pseudo-
> veiligheid, en bovendien benadrukken ze volgens mij het beeld dat een
> computer iets vervelend en gevaarlijk is.
>
> Security begint bij de gebruikte programma's en besturingssystemen (en
> daarmee bedoel ik de programma's die de mensen productief gebruiken:
> een webbrowser bijvoorbeeld, geen virusscanner), en, vooral, bij de
> kennis en "computer-gewoontes" van de gebruikers.  Mensen weten gewoon
> niet waar veiligheid over gaat.  Een grondige informatie-campage van
> overheid en/of ISP's heeft daarom m.i. veel meer nut dan het gratis
> verspreiden van enkele als-het-kalf-verdronken-is utilities.

Dat lijkt mij dus ook beter :-)

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050203/3468a8ca/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list