[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Fri Feb 4 23:00:13 CET 2005


Op vrijdag 4 februari 2005 19:37, schreef Luc Stroobant:
> Op vr, 04-02-2005 te 18:06 +0100, schreef Peter Vandenabeele:
> > Maar, ik heb op de hele thread nog weinig alternatieve voorstellen
> > gezien die op *korte termijn* (in 2005) het probleem zullen aanpakken.
> > De enige die ik zie, zijn:
> >
> > * op korte termijn Firefox, Thurnderbird, OO.o gaan promoten (ook op
> > Windows). * de mensen de hint geven zelf een gratis virusscanner te
> > downloaden
> >
> > Zien jullie nog andere ? Zijn deze tegenvoorstellen zwaar genoeg om het
> > voorstel van De Coene te vervangen ?
>
> De analogie met auto's werd gemaakt, daar zit iets in. Een goede auto is
> beschermd met airbags en gordels.

Dit is zelfs verplicht AFAIK.

ps: als er iets serieus mis is met een auto/voeding dan roept de fabrikant dat 
meestal terug...ooit al Microsoft 1 van haar producten weten uit de handel 
halen wegens een serieus lek? Ik denk het niet... :(

<snip>
> Wat is de oplossing? Verplicht de ISPs om veilige wegen aan te bieden
> (dat doen ze zo goed mogelijk, wees gerust, anders gaat hun netwerk er
> onderdoor) en verplicht de fabrikant van de auto (softwarefabrikant) om
> zijn auto (OS/software) veilig te maken. Zo moeilijk is dat toch niet?

Dat heten normen...maar dat is tegenwoordig meer de rayon van Europa :-)

<snip>

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050204/7426bfc8/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list