[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 21:33:41 CET 2005


Frederik Himpe wrote:
> Ik zou er ergens iets in deze zin proberen tussenzetten:
> 
> In de download FAQ van Radio Donna staat dat de keuze op WMA DRM is gevallen 
> omwille van de grote verspreiding van het systeem. Hierbij moet toch 
> opgemerkt worden dat net door dit systeem meer mensen worden uitgesloten dan 
> door het systeem dat verleden jaar gebruikt werd door Radio 1. Toen werden 
> formaten gebruikt die ook werkten op niet-Windowsbesturingssystemen en op 
> alle draagbare mediaspelers, waaronder de uitermate populaire iPod.

Gebeurd.

> Misschien moet het voorbeeld van de "pc die kapot gaat, behalve de harde 
> schijf", misschien ook aangepast worden naar iets herkenbaarders:
> 
> - klant besluit over een paar jaar nieuwe computer te kopen omdat de oude niet 
> meer mee kan met de huidige evoluties in de informaticamarkt
> - klant wil uiteraard al zijn persoonlijke bestanden, waaronder zijn legaal 
> aangekochte DRM bestanden, van zijn oude naar zijn nieuwe computer overzetten
> - ...

Ik heb het een beetje aangepast. Beter zo? Of nog iets meer inkorten?

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/3665462a/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list