[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Thu Jan 6 23:29:08 CET 2005


On Thursday 06 January 2005 23:05, Peter Dedecker wrote:
> Citeren "cobaco (aka Bart Cornelis)" <cobaco at linux.be>:
> > Feit: De DONNA-FAQ bevat een aantal grove onwaarheden, en geeft verder
> Ik heb iets dergelijks in de brief gegooid, maar vind het nogal grof
> verwoord. Ik weet niet of iedereen zich daarin zal kunnen vinden, maar
> voor mij is't wel goed.

Onderstaande is mischien iets beter?

| In bovenstaande argumenteringen is duidelijk aangetoond dat (een deel van)
| de informatie in de Donna-FAQ niet correct is,| dat deze (volgens ons)
| grove onwaarheden bevat en bovendien blijk geeft van een erg naïeve kijk
| op ICT.  
Bovenstaande argumenten maken duidelijk dat (een deel van) de informatie in 
de Donna-FAQ aantoonbaar incorrect is, en dat deze FAQ daarnaast (in onze 
bescheiden mening) blijk geeft van een wel erg naive kijk op ICT. 
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/bb8515c6/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list