[Openstandaarden] 100 op 1: WMA en DRM

Peter Dedecker Peter.Dedecker at VTK.UGent.be
Thu Jan 6 23:47:31 CET 2005


Vansnick Rudi wrote:
> Daarenboven is het eveneens aan te raden een identiteit te geven aan de
> organisatie. Dat deden we met softwarepatenten.be eveneens. Gehoor bij overheid
> en grotere organisaties krijg je pas als je bewijst wie en wat je bent. Als
> voorzitter van ISOC Belgium heb ik dat aan den lijve kunnen ondervinden. Na meer
> dan 6 maanden aandringen komt er beweging in hetgeen wij (ISOC Belgium) willen
> bereiken : een veiliger en stabieler internet. En als het nog even kan, ook
> eentje dat standaarden respecteert.

Dat is inderdaad een betere manier van werken, anders weet men niet 
tegen wie men moet reageren.

> Indien nodig ben ik bereid de nodige administratieve regelingen te treffen om
> openstandaarden.be tot een effectieve organisatie te brengen. Dring me helemaal
> niet op maar heb er wel degelijk de noodzaak reeds van ingezien.

Zou een goed idee zijn en kan ik mij in vinden. Ik wil daar ook wel aan 
meewerken (maar nu eerst examens en die brief). Kan dat anders niet 
(evt voorlopig) onder ISOC vallen, of is dat te veel verschil?

-- 
Peter Dedecker           VTK Gent vzw
Studentenvertegenwoordiger     J. Plateaustraat 22 - Gent
VTK Computerpraeses 2004-2005    Tel&Fax: 09/264.37.26
VTK Penningmeester 2003-2004    GSM: 0486/15.23.20
Peter.Dedecker at VTK.UGent.be     http://www.VTK.UGent.be

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050106/44657b84/signature-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list