[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jan 31 13:33:07 CET 2005


On Monday 31 January 2005 12:32, Peter Vandenabeele wrote:
> On Mon, Jan 31, 2005 at 12:08:09PM +0100, Pseudo Punk wrote:

> Dit is misschien 
> ver gezocht, maar het is toch om dit te vermijden (of opsporing te
> verbeteren) dat het hele voorstel om die eID's aan 120,000 kids te
> geven, wordt voorgesteld, neem ik aan.

Is een typische oplossing die de indruk geeft dat er iets gedaan wordt maar 
waar je weinig aan hebt (bijna alle kindermisbruik wordt gepleegd door 
bekenden van het kind, en daar doet dit dus absoluut niks aan)

> > > Dit laat je toe:
> > >
> > > * te weten als je niet met een volwassene te doen hebt die zich om
> > >   verkeerde redenen als jongere uitgeeft
> > > * te garanderen dat je telkens met _dezelfde_ persoon spreekt
> > >   (maar je weet niet exact met wie)
> >
> > normaal merk je dat zowiezo wel snel genoeg.
>
> Ik denk toch dat het voor bepaalde gebruikers met minder online ervaring
> nuttig kan zijn. FCCU rapporteert toch dat een flink aantal jongeren
> zich hebben laten vangen aan conversaties 
zie hier in zichzelf niet echt een probleem (zolang het bij conversaties 
over internet blijft)

> en soms zelfs IRL afspraken 
> met personen die zich vals voor een jongere uitgaven

compleet ander probleem: net zoals je kinderen aanleert dat ze niet met 
vreemden in de auto stappen, dien je ze ook aan te leren dat IRL afspraken 
met iemand die je alleen online kent iets is dat je niet doet (idem als de 
communicatie via telefoon/sms/mail/websiteforum/... verloopt, staat 
compleet los van chatten)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/3af39168/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list