[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

Sander Devrieze s.devrieze at pandora.be
Mon Jan 31 15:01:07 CET 2005


Op maandag 31 januari 2005 13:33, schreef cobaco (aka Bart Cornelis):
> On Monday 31 January 2005 12:32, Peter Vandenabeele wrote:
> > On Mon, Jan 31, 2005 at 12:08:09PM +0100, Pseudo Punk wrote:
> >
> > Dit is misschien
> > ver gezocht, maar het is toch om dit te vermijden (of opsporing te
> > verbeteren) dat het hele voorstel om die eID's aan 120,000 kids te
> > geven, wordt voorgesteld, neem ik aan.
>
> Is een typische oplossing die de indruk geeft dat er iets gedaan wordt maar
> waar je weinig aan hebt (bijna alle kindermisbruik wordt gepleegd door
> bekenden van het kind, en daar doet dit dus absoluut niks aan)

Idd, maar er zijn zo van die ouders die overreageren en daardoor in staat zijn 
hun kinderen te verbieden te chatten of zelfs te internetten zonder toezicht 
van de ouders. Voor de kinderen die last hebben van zo'n ouders is zoiets 
volgens mij wél een "verademing" (de ouders kunnen dan instellen dat de 
computer alleen maar toegang heeft tot zulke beveiligde chatruimtes en hoeven 
dan niet constant op de vingers van hun kind zitten te zien).

<snip>

-- 
Mvg, Sander Devrieze.

xmpp:sander at l4l.be ( http://jabber.l4l.be/ )
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/0f6888d8/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list