[Openstandaarden] nieuws van het front (over hotmail etc.)

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Mon Jan 31 15:32:07 CET 2005


On Monday 31 January 2005 15:01, Sander Devrieze wrote:
> Op maandag 31 januari 2005 13:33, schreef cobaco (aka Bart Cornelis):
> > On Monday 31 January 2005 12:32, Peter Vandenabeele wrote:
> > > On Mon, Jan 31, 2005 at 12:08:09PM +0100, Pseudo Punk wrote:
> > >
> > > Dit is misschien
> > > ver gezocht, maar het is toch om dit te vermijden (of opsporing te
> > > verbeteren) dat het hele voorstel om die eID's aan 120,000 kids te
> > > geven, wordt voorgesteld, neem ik aan.
> >
> > Is een typische oplossing die de indruk geeft dat er iets gedaan wordt
> > maar waar je weinig aan hebt (bijna alle kindermisbruik wordt gepleegd
> > door bekenden van het kind, en daar doet dit dus absoluut niks aan)
>
> Idd, maar er zijn zo van die ouders die overreageren en daardoor in staat
> zijn hun kinderen te verbieden te chatten of zelfs te internetten zonder
> toezicht van de ouders. Voor de kinderen die last hebben van zo'n ouders
> is zoiets volgens mij wél een "verademing" (de ouders kunnen dan
> instellen dat de computer alleen maar toegang heeft tot zulke beveiligde
> chatruimtes en hoeven dan niet constant op de vingers van hun kind zitten
> te zien).

en, wat doe je met chatboxen (in de vorm van een java applet of whatever) op 
webpagina's? Hoe hou je de kinderen tegen om via (bv.) een knoppix cd de 
hele beveiliging te omzeilen. 

Dat de overheid een vals gevoel van veiligheid genereert door een dure 
ineffectieve oplossing voor te stellen is doodsimpel verkeert. Al helemaal 
zo aangezien een voorlichtingscampagne (naar zowel ouders als kinderen toe) 
omtrent hoe veilig met chat (of beter relaties/communicatie in het 
algemeen) om te gaan een veel betere oplossing is.

Iedere ouder weet z'n kind aan het verstand te brengen dat het geen goed 
idee is om met vreemden mee te gaan. Zorg ervoor dat iedere ouder weet dat 
ie z'n kind aan het verstand moet brengen dat het geen goed idee is om IRL 
afspraken te maken met mensen die je alleen online kent, of om je 
persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoon, ...) aan zo'n personen door 
te geven. Dan is 't probleem direct opgelost. 

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050131/a990839b/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list