[Openstandaarden] De Standaard Online: pdf met DRM

cobaco (aka Bart Cornelis) cobaco at linux.be
Tue May 17 15:15:03 CEST 2005


On Tuesday 17 May 2005 11:23, Peter Vandenabeele wrote:
> On Tue, May 17, 2005 at 10:57:59AM +0200, Geert Uytterhoeven wrote:
> > On Tue, 17 May 2005, Herman Bruyninckx wrote:
> > > [*] DRM is niet fundamenteel ethish/filosofisch/economisch
> > > verschillend van versleuteling van, pakweg, je emails: zelfs als
> > > verstokte vrije software-persoon kan je nog geinteresseerd zijn om je
> > > boodschappen enkel te laten lezen door wie van jou een "licentie"
> > > krijgt om dat te doen.
> >
> > Deze analogie gaat niet helemaal op:
> >   - Bij email-encryptie ben jij de eigenaar van je private key.
> >     Bij DRM is de content-industrie de eigenaar van je private key en
> > zit deze key (geobfusceerd) ergens in je hardware.

Wie eigenaar is van de private keys is naast de kwestie, DRM is fundamenteel 
(technisch) onwerkbaar:
1) creer DRM-slot op de content (bij voorkeur cryptographish veilig)
2) lever sleutel om slot open te maken mee met de content (kunnen ze niet 
buiten, anders is de content niet te gebruiken)
3) probeer via obfuscatie te voorkomen dat de sleutel gebruikt wordt voor 
andere dingen dan afspelen 

-> je hoeft de cryptographisch sterke DRM niet te breken, je dient enkel de 
obfuscatie te doorzien (en die kan cryptografisch niet sterk zijn)

Om het nog iets anders te stellen:
- Bij gewone encryptie heb je 3 partijen: aanvaller, verzender en ontvanger. 
- Bij DRM zijn aanvaller en ontvanger dezelfde persoon, en als je er dus in 
slaagt om de aanvaller te toegang te ontzeggen, dan is de content voor de 
ontvanger ook meteen niet toegankelijk

(voor een uitgebreidere uitleg zie bv. 
http://www.eff.org/deeplinks/archives/001632.php#001632)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050517/b52b3e7c/attachment-0003.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list